Dienstonderbrekingen & Vervanging-Titularis

Een vervanging verwijderen
Hieronder beschrijven we 3 manieren om een vervanging te verwijderen. 1....
Instructiefilm: Bevallingsverlof over meerdere schooljaren ingeven
Hoe u een bevallingsverlof dat doorloopt in volgend schooljaar ingeeft, ...
Stappenplan: Korte vervanging ingeven
Wettelijke basis: omzendbrief Pers/2005/23. Dit is enkel van toepassing ...
Stappenplan: Staking invoeren
Na ingave van de (collectieve) stakingsperiode kan per personeelslid een...
Stappenplan: TAO ingeven (tijdelijk andere opdracht)
De wettelijke basis vindt u in PERS/2014/01. Een TAO is een tijdelijk an...
ATO 1 / ATO 2
Administratieve toestand 1 = tijdelijk in een niet-vacante opdracht Een ...
Bevallingsverlof indien bij start van dit verlof het personeelslid geen opdracht heeft op school
Bevallingsverlof is een persoonsgebonden dienstonderbreking en staat in ...
Bevallingsverlof in een nieuw instellingsnummer ingeven
Wanneer een personeelslid een bestaand bevallingsverlof lopende heeft en...
Bevallingsverlof ingeven
Ter info: AgODi biedt een tool aan om het bevallingsverlof te berekenen ...
Bevallingsverlof na Bedreiging door beroepsziekte/Moederschapsbescherming
Indien een personeelslid zwanger is en haar job vormt een risico voor de...
Bevallingsverlof wijzigen - Effectieve bevallingsdatum melden
Afhankelijk van hoeveel dagen de effectieve met de vermoedelijke bevalli...
Correct gebruik van DO 221 "Langdurig VVP wegens medische redenen na 24 maanden"
Geldig vanaf 01/01/2017. Wanneer een personeelslid meer dan 24 maanden d...
Dienstonderbreking annuleren
Het komt regelmatig voor dat een school het verzoek krijgt van het werks...
Dienstonderbreking in boventallige uren (TBS-OB)
Boventallige uren zijn vastbenoemde uren waarvoor de school geen budget ...
Dienstonderbreking inkorten/stopzetten
  Om een dienstonderbreking volledig te annuleren, verwijzen we naar Die...
Dienstonderbreking over meerdere schooljaren ingeven/aanpassen
Indien een verlof start in het vorig schooljaar en doorloopt in het nieu...
Dienstonderbreking voor een personeelslid zonder opdrachten ingeven
Dienstonderbrekingen kunnen ALTIJD ingegeven worden, ook al zijn voor he...
Dienstonderbreking voor meerdere instellingsnummers ingeven
Voor het departement moet een dienstonderbreking nog steeds per instelli...
Foutieve vervanging corrigeren
Mogelijk heeft u bij de vervanging de verkeerde vervanger gekozen. In da...
Foutmelding: Het leervak (of kies Ambt = Vak indien geen vak) is een verplicht veld
Als u de foutmelding 'Het leervak (of kies Ambt = Vak indien geen vak) i...
Korte vervanging in een tweeklassige vestiging
Bij 'Omkadering' selecteert u code "08 vervanging korte afwezigheid" en ...
Korte vervanging voor een halve dag
Indien een personeelslid slechts voor een halve dag vervangen wordt o.w....
Lerarenbonus
De lerarenbonus is een bonus voor personeelsleden die nog niet in het be...
Meerdere opdrachtgebonden dienstonderbrekingen
Wanneer een opdracht onderbroken wordt door twee (of meer) opdrachtgebon...
Omstandigheidsverlof ingeven
U voegt voor de betreffende leerkracht een dienstonderbreking toe met co...
Overlappende opdrachtgebonden dienstonderbrekingen (RL1) ingeven
Meerdere opdrachtgebonden dienstonderbrekingen van hetzelfde type mogen ...
Overzicht dienstonderbrekingen per personeelslid over alle schooljaren heen opvragen
Via Personeel > Consulteren kiest u onder het menu 'Afdrukken' voor Over...
Stappenplan: Dienstonderbreking ingeven
Als een personeelslid afwezig is, moet u deze afwezigheid melden aan het...
Stappenplan: Een vervanging ingeven
Vooraleer u de vervanger(s) van een bepaald personeelslid een opdracht k...
TBSVP: Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het pensioen
TBSVP: Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden vooraf...