Stappenplan: Korte vervanging ingeven Stappenplan: Korte vervanging ingeven

Stappenplan: Korte vervanging ingeven

Wettelijke basis: omzendbrief Pers/2005/23.

Dit is enkel van toepassing op bestuurs- en onderwijzend personeel in het basisonderwijs (cfr. punt 7.1 van bovenvermelde omzendbrief).

 

A. Vervanging korte afwezigheid

In de meeste gevallen worden de vervangingseenheden aangewend voor de vervanging van een personeelslid waarvoor geen vervanger kan worden gefinancierd of gesubsidieerd (ziekte van minder dan 10 dagen, nascholing, …). Het gaat dus om een tijdelijke, niet-vacante opdracht (ATO 1).

In dat geval gaat u als volgt te werk.

 

Stap 1: Voeg de dienstonderbreking toe

Indien de periode van vervanging overeenkomt met de periode van de dienstonderbreking mag u meteen doorgaan naar stap 2. Zoals steeds bij een vervangingsopdracht vertrekt u vanuit de titularis.
U voegt de betreffende dienstonderbreking toe.

Dit is meestal “Korte vervanging” (code 120) of “Nascholing” (code 68), maar een korte vervanging kan evengoed gebeuren bij een andere dienstonderbreking (bv. ziekteverlof, omstandigheidsverlof, ...). Merk op dat DO 120 (korte vervanging) en DO 68 (nascholing) voor de titularis niet gemeld moeten worden aan het departement (cfr. omzendbrief Pers/2005/23, 7.5.2.2).

 

Stap 2: Vervanging titularis

Nadat de dienstonderbreking werd toegevoegd, kan u via 'Vervanging titularis' de opdracht doorgeven aan de vervanger.

  • Klik in de lijst links op 'Vervanging titularis' en selecteer de dienstonderbreking en pas indien nodig de periode aan.

  • Selecteer in het volgende scherm een opdrachtlijn, kies de juiste vervanger en wijzig het veld ‘Omkadering’ naar code 08 (= vervanging korte afwezigheid).

 

Stap 3: Opdracht aanpassen bij de interimaris

U mag meteen overgaan naar stap 4 indien bij de titularis een opdracht van 12 of 24 u in dezelfde hoofdstructuur werd vervangen (of 11 of 22 u indien de opdracht op weekbasis wordt uitgedrukt in 22sten).

Een korte vervanging geldt steeds voor een halftijdse of voltijdse opdracht (cfr. punt 7.2.2 van voormelde omzendbrief). Het aantal uren bij de interimaris moet dus steeds 12 of 24 zijn, afhankelijk of de titularis een halve of een volledige dag vervangen werd tijdens de opgegeven periode.

De halftijdse of voltijdse opdracht geldt ook per hoofdstructuur. Stel dat een titularis 20 u lichamelijke opvoeding geeft in het lager en 4 u kleuterturnen. Ofwel vervangt u één van beide opdrachtregels en past u het aantal uren bij de interimaris aan naar 24, ofwel vervangt u beide opdrachtregels en wijzigt u het
aantal uren bij de interimaris bij beide opdrachten naar 12.

In bovenstaand voorbeeld gaat het om een opdracht ‘Onderwijzer’. De opdrachtlijn die werd gekozen ter vervanging is een opdracht van 5/24. Om door te geven dat de interimaris een vervanging van een halve dag heeft gedaan, moet u op het tabblad ‘Schoolopdrachten’ bij de interimaris de breuk aanpassen naar 12/24.

Indien de vervanger een volledige dag vervangen heeft, dan maakt u er 24/24 van.

Het volstaat dus in de meeste gevallen om slechts één opdrachtlijn bij de
titularis te vervangen en het aantal uren aan te passen bij de interimaris!

 

Stap 4: Vervangingsopdracht doorsturen

De korte vervanging moet tot slot worden doorgestuurd met een RL1.
Deze kan u in wacht zetten vanuit het opdrachtenscherm via deze knop:

Het doorsturen zelf gebeurt via menu Edison > Zending aanmaken.

 

B. Rechtstreekse aanwending van de vervangingseenheden

De vervangingseenheden kunnen aangewend worden voor de rechtstreekse aanstelling van een personeelslid voor maximum één schooljaar. U vindt twee concrete voorbeelden in punt 7.5.2.1 van de omzendbrief. In dat geval gaat het om een tijdelijke, vacante opdracht (ATO 2) die rechtstreeks in het opdrachtenscherm van het betrokken personeelslid moet worden toegevoegd met aanduiding van code 08 (vervanging korte afwezigheid) in het veld ‘Omkadering’.
Ook hier gaat het steeds om een halftijdse of voltijdse opdracht.

Het aanmaken en doorsturen van de RL1 gebeurt op dezelfde manier als voor een ATO 1-opdracht.