Volgen

Bevallingsverlof wijzigen - Effectieve bevallingsdatum melden

Afhankelijk van hoeveel dagen de effectieve met de vermoedelijke bevallingsdatum verschilt, kan het gebeuren dat niet alleen de einddatum maar ook de begindatum van het bevallingsverlof moet worden aangepast.

1) Indien enkel de einddatum moet wijzigen - Indien u de effectieve bevallingsdatum moet melden

Wanneer de einddatum moet gewijzigd worden of u de effectieve bevallingsdatum wenst aan te vullen, kunt u dit in het bestaande bevallingsverlof aanpassen. Daarna klikt u op de knop 'Aanvulling'.

U krijgt het scherm te zien waarbij u de reeds gemelde dienstonderbrekingen opgelijst ziet.
Bij het bevestigen met het groene vinkje wordt de zending zichtbaar onder menu 'Edison' - 'Zending aanmaken'.
 2) Als ook de begindatum van het bevallingsverlof wijzigt

Wanneer de begindatum van het bevallingsverlof moet worden aangepast kunt u dit niet zomaar aanpassen. In dit geval moet u de dienstonderbreking annuleren en opnieuw doorsturen. 

  • Het annuleren van het bevallingsverlof doet u door bij het huidige bevallingsverlof te klikken op de knop 'Annulatie'.    U krijgt hierbij een scherm waarin alle dienstonderbrekingen worden opgelijst die geannuleerd kunnen worden. Bij het bevestigen met het groene vinkje wordt de zending zichtbaar onder menu 'Edison' - 'Zending aanmaken'.    Deze zending moet verstuurd worden vooraleer de nieuwe situatie wordt doorgestuurd. Dit om er zeker van te zijn dat de annulatie van het bevallingsverlof vóór de melding van de nieuwe bevallingsperiode geregistreerd worden op het werkstation. 
  • Het aanpassen van het bevallingsverlof doet u door het bestaande bevallingsverlof te selecteren en daar de begin- en einddatum aan te passen. Na het opslaan klikt u op de knop 'Melding'. De zending is nu zichtbaar onder menu 'Edison' - 'Zending aanmaken'.

Wanneer de begindatum teveel opschuift, kunnen er zich problemen voordoen met de vermoedelijke bevallingsdatum. In dit geval moet u het veld met de vermoedelijke bevallingsdatum leeg maken en enkel de effectieve bevallingsdatum invullen. 

Indien de begindatum van het aangepaste bevallingsverlof voor 01/09 valt, moet het bevallingsverlof aangemaakt en gemeld worden vanuit het vorige schooljaar (ook indien betrokken personeelslid in dat schooljaar niet tewerkgesteld was in uw school). 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen