Bevallingsverlof wijzigen - Effectieve bevallingsdatum melden Bevallingsverlof wijzigen - Effectieve bevallingsdatum melden

Bevallingsverlof wijzigen - Effectieve bevallingsdatum melden

Afhankelijk van hoeveel dagen de effectieve met de vermoedelijke bevallingsdatum verschilt, kan het gebeuren dat niet alleen de einddatum maar ook de begindatum van het bevallingsverlof moet worden aangepast.

AgODi biedt een tool aan om het bevallingsverlof te berekenen (cf. Bevallingsverlof van je personeel).

1) Indien enkel de einddatum moet wijzigen - Indien u de effectieve bevallingsdatum moet melden

Wanneer de einddatum moet gewijzigd worden of u de effectieve bevallingsdatum wenst aan te vullen, kunt u dit in het bestaande bevallingsverlof aanpassen. Daarna stuurt u deze wijzigingen door via het daartoe bestemde nieuwe icoontje.

U krijgt het scherm te zien waarbij u de reeds gemelde dienstonderbrekingen opgelijst ziet.
Bij het bevestigen met het groene vinkje wordt de zending zichtbaar onder menu 'Edison' - 'Zending aanmaken'.
 2) Als ook de begindatum van het bevallingsverlof wijzigt

Wanneer de begindatum van het bevallingsverlof moet worden aangepast kunt u dit niet zomaar aanpassen. In dit geval moet u de dienstonderbreking annuleren en opnieuw doorsturen. 

  • Het annuleren van het bevallingsverlof doet u door bij het huidige bevallingsverlof te klikken op het icoontje om met het prullenmandje bij.    U krijgt hierbij een scherm waarin alle dienstonderbrekingen worden opgelijst die geannuleerd kunnen worden. Bij het bevestigen met het groene vinkje wordt de zending zichtbaar onder menu 'Edison' - 'Zending aanmaken'.    Deze zending moet verstuurd worden vooraleer de nieuwe situatie wordt doorgestuurd. Dit om er zeker van te zijn dat de annulatie van het bevallingsverlof vóór de melding van de nieuwe bevallingsperiode geregistreerd worden op het werkstation. 
  • Het aanpassen van het bevallingsverlof doet u door het bestaande bevallingsverlof te selecteren en daar de begin- en einddatum aan te passen. Na het opslaan klikt u op de knop met het daartoe bestemde icoon. De zending is nu zichtbaar onder menu 'Edison' - 'Zending aanmaken'.

Indien de begindatum van het aangepaste bevallingsverlof voor 01/09 valt, moet het bevallingsverlof aangemaakt en gemeld worden vanuit het vorige schooljaar (ook indien betrokken personeelslid in dat schooljaar niet tewerkgesteld was in uw school).