Stappenplan: Staking invoeren Stappenplan: Staking invoeren

Stappenplan: Staking invoeren

Na ingave van de (collectieve) stakingsperiode kan per personeelslid een code ingegeven worden met info over het al dan niet participeren aan de staking. Voor de stakende personeelsleden kan globaal worden overgegaan tot het aanmaken van een dienstonderbreking van het type staking (met code 045) en de bijhorende RL2. Het aanmaken van de zending gebeurt op de vertrouwde manier.
Het is ook mogelijk een collectieve staking te annuleren, bv. na ingave van foutieve data voor de staking. In dat geval wordt de stakingsinfo per personeelslid geschrapt en worden de dienstonderbrekingen verwijderd - op voorwaarde dat ze nog niet naar het departement zijn doorgestuurd.

 

STAP 1: Invoeren stakingen

Menu Extra > Stakingen > Invoer stakingen

mceclip0.png

Is deze menukeuze niet opgelicht, dan hebt u geen rechten op deze menukeuze en moet u uw beheerder contacteren om dit te activeren.
Geef de periode op. Dit moet een collectieve stakingsperiode zijn, goedgekeurd door het Departement Onderwijs!

mceclip1.png

Indien een collectieve stakingsperiode wordt ingegeven en geaccepteerd, verschijnt de lijst met actieve personeelsleden:

mceclip2.png

Voor alle personeelsleden verschijnt automatisch code A of V/Z : aanwezig of in (langlopend) verlofstelsel/ziekteverlof.
Voor elk personeelslid kan de passende code gekozen worden:

  • B: afwezig wegens staking;
  • G: geen opdracht;
  • O: staking openbaar vervoer;
  • T: terbeschikkingstelling.

Voor de stakingsduur kan een dagdeel worden ingegeven of een aantal uur. Het aantal uren van de staking kan ENKEL 1 of 4 of 8 bedragen. Of in dagdelen ENKEL 0,5 (halve dag) of 1 (volledige dag).

Klik op het groene vinkje om de gegevens door te voeren naar de dienstonderbrekingen. Voor elk personeelslid dat staakt (code B), wordt een dienstonderbreking van het type staking (code 045) aangemaakt in het scherm van de dienstonderbrekingen.
U kunt de dienstonderbreking uiteraard ook individueel toevoegen via menu Personeel > Consulteren > Dienstonderbreking.

 

STAP 2: Gegroepeerde aanmaak RL2 stakingsberichten

Menu Extra > Stakingen > Gegroepeerde aanmaak berichten staking

mceclip3.png

Selecteer de juiste stakingsperiode:

mceclip5.png

Voor de personeelsleden bij wie een dienstonderbreking ‘Staking’ op de dag van de collectieve staking werd aangemaakt, wordt een RL2-bericht in de wachtrij gezet (stakingsbericht). Het versturen van de berichten gebeurt op de klassieke manier (menu Edison > Zending aanmaken).
Merk op: er moeten GEEN stakingsdocumenten meer aangemaakt worden sinds 01.09.2013.

 

STAP 3: Verwijderen (foutieve) collectieve staking

Menu Extra > Stakingen > Verwijderen collectieve stakingen

mceclip6.png

Selecteer de juiste stakingsperiode:

mceclip7.png

Dienstonderbrekingen van het type ‘Staking’ worden verwijderd, indien nog niet verstuurd! Berichten in de wachtrij worden eveneens verwijderd. Alle gegevens over de staking worden gewist.

Let op: het invoeren van info over dezelfde stakingsperiode vereist het volgende:

  • Collectieve stakingsperiode verwijderen;
  • Procedure van ingave opnieuw uitvoeren.

Merk op dat een staking voor meerdere opeenvolgende dagen per afzonderlijke dag moet worden ingevoerd/doorgestuurd.