Een vervanging verwijderen Een vervanging verwijderen

Een vervanging verwijderen

Hieronder beschrijven we 3 manieren om een vervanging te verwijderen.

1. Via de dienstonderbreking van de titularis (aanbevolen)

Hier kan u bij de desbetreffende dienstonderbreking onderaan zien welke vervangers eraan gekoppeld zijn. Via het vuilnisbakje achteraan kan u die vervanging ongedaan maken. Ook een vervanging met 'geen vervanger' kan op deze manier verwijderd worden. De vervanging wordt automatisch geschrapt bij de interimaris. De dienstonderbreking blijft onveranderd.

2. Via het tabblad NPRE van de titularis

Op het tabblad NPRE krijgt u een overzicht van alle opdrachtlijnen van de titularis die al eens vervangen werden omwille van een dienstonderbreking. Klik de desbetreffende vervanging aan en klik vervolgens op de vuilnisbak. Hierdoor wordt de vervanging ongedaan gemaakt en wordt de opdrachtlijn bij de interimaris verwijderd.

 

3. Via de schoolopdrachten van de interimaris

U kan uiteraard ook naar de vervanger/interimaris zelf gaan om bij de schoolopdrachten de vervanging ongedaan te maken. Hiervoor selecteert u de lijn en klikt u op de vuilnisbak. Ook dit heeft geen invloed op de dienstonderbreking van de titularis.

 

Vergeet niet om na het wissen/corrigeren van vervangingen de nodige RL's te versturen voor de titularis/interimaris waar nodig.