Stappenplan: TAO ingeven (tijdelijk andere opdracht) Stappenplan: TAO ingeven (tijdelijk andere opdracht)

Stappenplan: TAO ingeven (tijdelijk andere opdracht)

De wettelijke basis vindt u in PERS/2014/01.

Een TAO is een tijdelijk andere opdracht.

We maken het onderscheid tussen de dienstonderbreking 'Verlof tijdelijk andere opdracht' en de tijdelijke andere opdracht zélf die in de plaats zal worden uitgevoerd.

Enkel vast benoemde personeelsleden kunnen beroep doen op een TAO.

Concreet: een vast benoemd personeelslid neemt 'verlof TAO' om een aantal vast benoemde uren niet te presteren. Dit personeelslid zal in de plaats daarvan een tijdelijk andere opdracht aannemen in het onderwijs.

Dienstonderbreking invoeren

Vooraleer u start, neemt u best eens het hele artikel door. Zeker indien er op een bepaald moment een wijziging is in het volume dat niet gepresteerd zal worden.

Stap 1: Dienstonderbreking toevoegen

Voeg de dienstonderbreking in via de dienstonderbrekingen van de titularis. Indien u '19' intikt bij de soort dienstonderbreking, komt u onmiddellijk op 'Verlof TAO' terecht.

Het is belangrijk dat u de juiste hoofdstructuur kiest, afhankelijk van de opdracht(en) waarvoor dit personeelslid een VTAO zal nemen.

Sla na het ingeven van de correcte data op via de groene vink.

Stap 2: Vervanging titularis

Via de vervangingsknop achteraan de dienstonderbreking kan er rechtstreeks vervangen worden. 

In het volgende scherm kan de begin- en einddatum van de interimopdracht aangeduid worden. Er kunnen immers meerdere interimarissen zijn die gedurende verschillende periodes de vervanging op zich zullen nemen. Uiteraard steeds voor eenzelfde volume!

Bevestig met de groene vink.

In ons voorbeeld zal interimaris A vervangen van 01.09.2023 t.e.m. 01.10.2023 en neemt interimaris B het vanaf 02.10.2024 over t.e.m. 30.06.2024.

In het daarop volgende scherm duidt u de opdrachtlijn(en) aan, kiest u de vervanger en bevestigt u met de groene vink.

Indien er (nog) 'geen vervanger' aangesteld werd, moet er ook als dusdanig worden vervangen door 'geen vervanger'. Dit kan later steeds aangepast worden naar een echte persoon.

Na het klikken op de groene vink krijgt u een bevestiging en wordt de checkbox voor die opdrachtlijn onaanklikbaar. Via de knop 'Overzicht vervangingen' kan u een overzicht krijgen van de periodes waarvoor deze lijn reeds werd gebruikt.

 

In ons voorbeeld zullen we direct ook de tweede interimaris koppelen, die verder vervangt vanaf 02.10.2023 t.e.m. 30.06.2024. Door het invullen van deze data, wordt de checkbox voor de opdrachtlijn terug beschikbaar. Het is belangrijk dat we steeds dezelfde opdrachtlijn opnieuw gebruiken. Dankzij het vervangingsicoon achteraan, wordt snel duidelijk welke lijn we nodig hebben. Wanneer de opdracht in de tweede periode door twee (of meer) interimarissen wordt vervangen, dan moet bijgevolg de oorspronkelijk vervangen opdracht worden uitgesplitst.

 

Wanneer we het resultaat bekijken bij de dienstonderbrekingen van de titularis, zien we dat er steeds vervangen geweest is voor eenzelfde volume, en volgen de vervangingen elkaar netjes op.

Tip: zet vanuit dit scherm meteen een RL1 klaar voor de interimaris(sen), via de leeuw naast de vervanging(en) in kwestie.

De tijdelijk andere opdracht

De titularis voert zijn/haar gewoonlijke opdracht niet uit, en krijgt dus een andere opdracht in de plaats.
Bij deze opdracht moet het vakje 'Tijdelijk andere opdracht' op 'Ja' worden geplaatst. De opdrachtlijn zal bijgevolg groen worden.

Hiermee is de vervanging volledig afgerond. U dient enkel nog de nodige RL1's te versturen voor de titularis en de interimaris(sen).

Wat als het volume verandert?

Indien het volume verandert, moet er een nieuwe dienstonderbreking 'Verlof TAO' worden toegevoegd.

We nemen er terug ons voorbeeld bij: door een onvoorziene omstandigheid zal de titularis vanaf 01.01.2024 voor 12 uur TAO nemen i.p.v. 6 uur.

We moeten dus een nieuwe dienstonderbreking 'Verlof TAO' aanmaken.
Om geen overlappingen te creëren, passen we de datum van de eerste dienstonderbreking aan. Hiermee wordt ook de opdracht van de interimaris automatisch ingekort.

 

Vervolgens voegen we een nieuwe dienstonderbreking 'Verlof TAO' toe, die aansluit op de vorige.

Na het vervangen (zoals voorheen uitgelegd) zal het scherm er op het einde als volgt uitzien:

Er zijn dus 2 dienstonderbrekingen 'Verlof TAO': één periode waar telkens voor 6 uur onderbroken werd en één periode waar telkens voor 12 uur onderbroken wordt.