Dienstonderbreking annuleren Dienstonderbreking annuleren

Dienstonderbreking annuleren

Het komt regelmatig voor dat een school het verzoek krijgt van het werkstation om "een dienstonderbreking te annuleren". 

We maken hierin het onderscheid tussen een opdrachtgebonden dienstonderbreking (RL1) en een persoonsgebonden dienstonderbreking (RL2).

1. Annulatie van een opdrachtgebonden dienstonderbreking (RL-1)

Hiervoor verwijdert u de dienstonderbreking en stuurt u een nieuwe RL1 op de ingangsdatum waarop de dienstonderbreking initieel gemeld werd.

Bv. Een AVP die loopt van 02.10.20XX - 31.08.20XX. U maakt de vervanging(en) ongedaan, verwijdert de dienstonderbreking en stuurt een nieuwe RL1 met ingangsdatum 02.10.20XX.

Een dienstonderbreking verwijderen kan enkel als er geen enkele vervanging meer aan gekoppeld is.
U moet er dus eerst voor zorgen dat de gekoppelde vervangingen teniet gedaan worden. Dit doet u door:
- de vervanging ongedaan te maken via de dienstonderbreking van de titularis (aanbevolen);
- ofwel de NPRE-opdracht te verwijderen bij de titularis;
- ofwel de ATO 1-opdracht te verwijderen bij de interimaris;

Het werkstation beschouwt dit dan als een "annulatie" van de RL1.

In een uitzonderlijke situatie is het een oplossing om een RL-4 te versturen. Dit doet u enkel en alleen als u op de datum van de foutieve zending geen nieuwe zending kunt doen. (Met andere woorden: er is geen opdracht geldig op die datum.) Als u niet zeker bent of u een RL-4 mag versturen, kan uw werkstation u hierbij adviseren.

2. Annulatie van een persoonsgebonden dienstonderbreking (RL-2)

In het geval van een persoonsgebonden dienstonderbreking is de procedure eenvoudiger: u gebruikt de annulatieknop op het scherm van de dienstonderbrekingen (= leeuwtje met een vuilnisbak).

Indien deze knop niet aanklikbaar is en u bent er zeker van dat deze dienstonderbreking reeds verstuurd werd, dan kan u door het veld  'Reeds verstuurd met RL2' aan te vinken de annulatieknop terug activeren. 

Bij het aanmaken van de annulatie kun je er voor opteren om de dienstonderbreking automatisch te verwijderen:

Merk op dat dit veld niet kan aangevinkt worden indien er reeds vervangingen gekoppeld zijn aan de dienstonderbreking.