Bevallingsverlof ingeven Bevallingsverlof ingeven

Bevallingsverlof ingeven

Aanpassingen n.a.v. gewijzigde wetgeving staan in het groen.

Een bevallingsverlof moet altijd ingegeven en gemeld worden in het schooljaar waarin de begindatum valt.
Concreet betekent dit dat de dienstonderbreking van een personeelslid dat vóór 1 september in bevallingsverlof gaat steeds in het vorige schooljaar moet worden ingegeven. 

Deze dienstonderbreking moet doorgestuurd worden met een RL2.

AgODi biedt een tool aan om het bevallingsverlof te berekenen.

Een verduidelijkend voorbeeld

Een personeelslid neemt bevallingsverlof van 31/07/2018 tot 12/11/2018.

In dit geval wordt het bevallingsverlof dus ingegeven en gemeld in het schooljaar 2017-2018. Als het personeelslid in kwestie vanaf 01.09.2018 wordt vervangen, moet de vervanging in het schooljaar 2018-2019 gebeuren. 

Bij 'Vervanging titularis' zal de vervanging automatisch gekoppeld worden aan het bevallingsverlof dat u hebt ingegeven in het schooljaar 2017-2018.

De dienstonderbreking zelf moet toegevoegd worden op het tabblad 'Dienstonderbrekingen' met code 3.
U brengt de begin- en einddatum in van het bevallingsverlof en vult steeds de vermoedelijke bevallingsdatum in (cf. punt 7.1 van PERS/2005/02 (13AC)). Verder moet u ook ingeven hoeveel kinderen het personeelslid verwacht.

De RL2 zet u in de wacht via de knop 'Melding'.

Eénmaal de effectieve bevallingsdatum gekend is, moet deze ingevuld en doorgestuurd worden naar het werkstation vanop het tabblad 'Dienstonderbreking' via de knop 'Aanvulling'

Heeft het personeelslid nog prestaties geleverd op de dag van de effectieve bevalling, dan moet het veld 'Prestatie op effectieve bevallingsdatum?' worden aangevinkt (cf. punt 7.2 van PERS/2005/02 (13AC).
In dat geval begint de bevallingsrust niet op de dag van de bevalling maar een dag later en moet de begindatum van het bevallingsverlof dus 1 dag later vallen dan de effectieve bevallingsdatum.
Merk op: indien de begindatum van het bevallingsverlof wijzigt, dan moet de oorspronkelijke melding geannuleerd worden en moet er een nieuwe RL2 worden ingestuurd (cf. Bevallingsverlof wijzigen - Effectieve bevallingsdatum melden).