Foutieve vervanging corrigeren Foutieve vervanging corrigeren

Foutieve vervanging corrigeren

Mogelijk heeft u bij de vervanging de verkeerde vervanger gekozen.

In dat geval moet de vervanging terug ongedaan worden gemaakt. De gekoppelde vervangingsopdracht is immers bij het verkeerde personeelslid aangemaakt. Hetzelfde geldt indien de vervanger bijvoorbeeld niet komt opdagen.

Hoe gaat u hiervoor te werk?

Selecteer bij de schoolopdrachten van de titularis het tabblad 'NPRE'. Opdrachten die in vervanging zijn, zijn gekoppeld aan een NPRE-periode van de opdracht bij de titularis.
Selecteer de juiste NPRE-regel en verwijder deze door bovenaan op de prullenbak te klikken.

Verwijderen is overigens de enige actie die in het NPRE-scherm kan uitgevoerd worden.

mceclip0.png

Resultaat: de opdracht van de titularis verdwijnt uit het NPRE-scherm en bij de vervanger wordt meteen ook de (gekoppelde) vervangingsopdracht geschrapt.
De vervanging is nu volledig ongedaan gemaakt.

LET OP: indien nodig dient u voor de "foutieve" vervanger nog een nieuwe zending aan te maken, indien dit verkeerdelijk al werd doorgestuurd naar Edison. Dit is ofwel een RL1 zending indien de vervanger nog andere opdrachten heeft op de begindatum van deze "verkeerde" vervanging ofwel een RL4 (= stopzetting opdrachtenpakket) indien dit personeelslid geen andere opdrachten meer heeft op deze begindatum.

Een eventueel (met de vervanging) mee aangemaakte dienstonderbreking wordt NIET geschrapt. De dienstonderbreking is wellicht geldig en moet blijven bestaan. Het kan zijn dat er al vorige vervangingen ingevoerd zijn in het kader van dezelfde dienstonderbreking en in dit geval mag dit verlofstelsel zeker niet geschrapt worden. Om de vervanging vervolgens correct uit te voeren, dient u de procedure van vervanging te hernemen vertrekkende van de titularis, ditmaal met de juiste vervanger.