Correct gebruik van DO 221 "Langdurig VVP wegens medische redenen na 24 maanden" Correct gebruik van DO 221 "Langdurig VVP wegens medische redenen na 24 maanden"

Correct gebruik van DO 221 "Langdurig VVP wegens medische redenen na 24 maanden"

Geldig vanaf 01/01/2017.

Wanneer een personeelslid meer dan 24 maanden de dienstonderbreking 189 "Langdurig VVP wegens medische redenen" heeft genomen, wordt die omgezet/verdergezet in dienstonderbreking 221 "Langdurig VVP wegens medische redenen na 24 maanden".
 

Voor de titularis

Hoewel het personeelslid verbonden blijft in die uren, worden deze uren vacant.
Op het scherm met de schoolopdrachten moet de bestaande opdracht worden ingekort, en moet een nieuwe opdracht met omkadering 23 "Langdurig VVP MED 24 maanden" worden toegevoegd.

Aangezien het om een opdrachtgebonden dienstonderbreking gaat (RL-1) en deze uren vacant worden, moet als vervanger "Geen vervanger" worden gekozen. 

Let wel: de begindatum van deze schoolopdracht moet gelijklopen met de begindatum van DO 221 (vandaar dat er een nieuwe opdracht moet worden toegevoegd). Wanneer deze omkadering niet is aangeduid, zal het departement ervan uitgaan dat de school te veel uren inricht!

Merk op: naast vastbenoemde opdrachten kunnen beide dienstonderbrekingen ook opgestuurd worden met tijdelijke opdrachten (ATO 1 of 2) met de aanduiding R (reaffectatie) of W (wedertewerkstelling).

Voor de vervanger

Voor de vervanger betekent dit dat deze opdracht in vacante uren (ATO 2) wordt ingebracht. Hier is geen aangepaste omkadering nodig.

Omdat deze uren als vacant worden beschouwd, kan er later ook in vastbenoemd worden. Het is dus mogelijk om deze opdracht in ATO 4 door te sturen.
In het geval van een boventallig personeelslid (TBS-OB) mag die persoon onmiddellijk in ATO 4 doorgestuurd worden voor het overeenkomstig aantal uren. Het is dus niet nodig om deze persoon eerst verder in reaffectatie te zetten tot de volgende benoemingsdatum.


Zie PERS/2007/07 voor de wettelijke basis (oa. 6 en 8.3).