Omstandigheidsverlof ingeven Omstandigheidsverlof ingeven

Omstandigheidsverlof ingeven

U voegt voor de betreffende leerkracht een dienstonderbreking toe met code 90, omstandigheidsverlof. Als dit voor één dag is dan is de begindatum en einddatum van die dienstonderbreking dezelfde. 

Ook voor een halve dag moet de volledige dag worden ingegeven. Het departement heeft in de RL-2 zendingen niet de mogelijkheid voorzien om een dagdeel aan te duiden (behalve bij een staking). Bijgevolg kan een dienstonderbreking, ongeacht het type, alleen per dag doorgestuurd worden.

Deze RL 2 stuurt u dan door naar het departement via Edison.