Stappenplan: Dienstonderbreking ingeven Stappenplan: Dienstonderbreking ingeven

Stappenplan: Dienstonderbreking ingeven

Als een personeelslid afwezig is, moet u deze afwezigheid melden aan het werkstation.
Vooraleer de afwezigheid gemeld kan worden, moet ze in het systeem ingevoerd worden.

Ga naar Personeel > Personeel consulteren en zoek het personeelslid dat afwezig is.
Kies links voor ‘Dienstonderbrekingen’.

Door op het plusje te klikken, kan u een nieuwe dienstonderbreking toevoegen.
Door op het pijltje achteraan 'Soort dienstonderbreking' te klikken krijgt u een overzicht van alle dienstonderbrekingen (gebaseerd op de tabel van AgODi) en kan u de gewenste dienstonderbreking selecteren. U kan ook het nummer van de dienstonderbreking intikken om snel bij de gewenste DO terecht te komen (bv. 19 = Verlof TAO).

In secundaire en kleuterscholen moet de hoofdstructuur niet worden ingevuld. In een basisschool (met zowel kleuter als lager) wordt de hoofdstructuur automatisch ingevuld als het personeelslid enkel opdrachten heeft in de betreffende hoofdstructuur. Heeft hij/zij opdrachten in beide hoofdstructuren, dan dient voor elke hoofdstructuur een dienstonderbreking te worden aangemaakt als de overeenkomstige opdracht in beide hoofdstructuren niet gepresteerd wordt.

Vul de begin- en einddatum in van de dienstonderbreking.

Bij sommige dienstonderbrekingen zal u nog (een) extra veld(en) moet(en) invullen (bv. bij een bevallingsverlof wordt er gevraagd naar de vermoedelijke bevallingsdatum).

Bovenaan klikt u op de groene vink om de invoer te bevestigen.

Nadien kan u één of meerdere vervangers aanduiden en de zending doorsturen naar het departement. Dit wordt in aparte stappenplannen besproken.