Stappenplan: Dienstonderbreking ingeven Stappenplan: Dienstonderbreking ingeven

Stappenplan: Dienstonderbreking ingeven

Als een personeelslid afwezig is, moet u deze afwezigheid melden aan het werkstation. Vooraleer de afwezigheid gemeld kan worden, moet ze in het systeem ingevoerd worden.
Ga naar Personeel > Personeel consulteren en zoek het personeelslid dat afwezig is. Kies links voor ‘Dienstonderbrekingen’.

 

Door op het plusje te klikken, kan u een nieuwe dienstonderbreking toevoegen.
Kies de hoofdstructuur waarop deze dienstonderbreking van toepassing is. Indien een personeelslid zowel in hoofdstructuur 111 alsook in de 211 tewerkgesteld is, dan dient voor elke hoofdstructuur een dienstonderbreking te worden aangemaakt als de overeenkomstige opdracht in deze beide hoofdstructuren niet gepresteerd wordt.
Vul de begin- en einddatum in van de dienstonderbreking.

Door op 'Soort dienstonderbreking' te klikken krijgt u een overzicht van alle dienstonderbrekingen (gebaseerd op de tabel van AgoDi) en kan u de gewenste dienstonderbreking selecteren.

Onderaan klikt u op ‘OK’ om te bevestigen.

Bij sommige dienstonderbrekingen zal u nog een extra veld moeten invullen, bv. bij een bevallingsverlof wordt er gevraagd naar de vermoedelijke bevallingsdatum.
Sla op als u alle gegevens hebt ingevuld.
Nadien kan u één of meerdere vervangers aanduiden en de zending doorsturen naar het departement. Dit wordt in aparte stappenplannen besproken.