Administratieve toestand 1 = tijdelijk in een niet-vacante opdracht

Een opdracht in ATO 1 is een vervangingsopdracht. De afwezige titularis wordt vervangen door een tijdelijk personeelslid. Deze opdracht is voor de vervanger dus NIET-VACANT.

Om de opdracht te koppelen aan de vervanger vertrekt u vanuit het dossier van de titularis. Via 'vervanging titularis' wordt de vervanger gekoppeld aan de opdracht(en).


Administratieve toestand 2 = tijdelijk in een vacante opdracht

Anderzijds kan er ook tijdelijk een opdracht uitgevoerd worden die VACANT is. Deze opdracht hoort niet toe aan een ander personeelslid. Dit zijn opdrachten die in aanmerking komen voor een vaste benoeming en moeten vacant verklaard worden.

Deze opdrachten worden toegevoegd vanop het tabblad 'schoolopdrachten' (met het plusteken). Hieraan wordt de administratieve toestand 2 gekoppeld.