De lerarenbonus is een bonus voor personeelsleden die nog niet in het bezit zijn van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs en tegelijkertijd een lerarenopleiding volgen of voor personeelsleden die al een pedagogisch bekwaamheidsbewijs hebben en een lerarenopleiding volgen die leidt tot een vereist bekwaamheidsbewijs voor een knelpuntvak of -ambt.
Met een lerarenbonus heeft het personeelslid vanaf 1 september 2022 recht op een wekelijkse vermindering van zijn opdracht.

De lerarenbonus is een opdrachtgebonden dienstonderbreking. De school deelt die bijgevolg mee aan AGODI via een elektronische zending RL-1 met de dienstonderbrekingscode voor de lerarenbonus, nl. DO-code 240.

mceclip0.png

Voor meer info omtrent het wettelijk kader kan u de omzendbrief raadplegen.