Dienstonderbreking over meerdere schooljaren ingeven/aanpassen Dienstonderbreking over meerdere schooljaren ingeven/aanpassen

Dienstonderbreking over meerdere schooljaren ingeven/aanpassen

Indien een verlof start in het vorig schooljaar en doorloopt in het nieuwe schooljaar wordt deze dienstonderbreking ingegeven in het schooljaar waarin de begindatum valt.

In het scherm van de dienstonderbrekingen kan de einddatum doorlopen in het volgende schooljaar.

De dienstonderbreking zelf moet gemeld worden vanuit het schooljaar waarin de begindatum ligt (net als een eventuele aanvulling).

Vervangingen in het vorige schooljaar worden in dat schooljaar ingegeven (tot 31.08).

Vervangingen in het nieuwe schooljaar worden in het nieuwe schooljaar ingegeven vanaf 01.09 tot maximum de einddatum van de dienstonderbreking.

De dienstonderbreking is reeds ingevoerd in het vorig schooljaar en moet NIET opnieuw ingegeven worden in het nieuwe schooljaar. Bij de vervangingen voor het nieuwe schooljaar wordt deze dienstonderbreking door het systeem gedetecteerd en worden deze vervangingen gekoppeld aan dezelfde dienstonderbreking.

Het is dus perfect mogelijk om in het nieuwe schooljaar een vervanging uit te voeren in het kader van een zwangerschapsverlof dat start in het vorige schooljaar en nu in het nieuwe schooljaar nog doorloopt (cf. deze instructiefilm).

Opnieuw melden van de dienstonderbreking

Hier is er een onderscheid tussen een opdrachtgebonden dienstonderbreking (= RL1) en een persoonsgebonden dienstonderbreking (= RL2).

Een opdrachtgebonden dienstonderbreking mag, indien de dienstonderbreking nog lopende is in huidig schooljaar, gewoon gemeld worden met een nieuwe RL1.

Een persoonsgebonden dienstonderbreking zal na annulatie opnieuw gemeld moeten worden vanuit het schooljaar waarin de dienstonderbreking aanvangt.

Merk op dat de knop voor het melden van de RL2-dienstonderbreking bijgevolg enkel geactiveerd wordt wanneer u bent ingelogd in het schooljaar waarin de dienstonderbreking werd ingebracht: