Meerdere opdrachtgebonden dienstonderbrekingen Meerdere opdrachtgebonden dienstonderbrekingen

Meerdere opdrachtgebonden dienstonderbrekingen

Wanneer een opdracht onderbroken wordt door twee (of meer) opdrachtgebonden dienstonderbrekingen, dan verschijnt de volledige opdracht twee maal (of meer) op de RL1. 

Uit http://www.ond.vlaanderen.be/edison/Wie/Schoolauto/Download/05_elektronisch_communiceren_laatsteversie_16mei2006.doc (zoeken op "opdracht-gebonden"):

EEN OPDRACHT WORDT ONDERBROKEN DOOR TWEE OPDRACHT-GEBONDEN DIENSTONDERBREKINGEN
Het kan voorkomen dat eenzelfde opdracht onderbroken wordt door twee opdrachtgebonden dienstonderbrekingen. Vermits er per opdracht maar plaats voorzien is voor één dienstonderbreking, moet deze opdracht op een speciale manier gemeld worden : de volledige opdracht moet twee maal (of nog meer) gemeld worden, telkens met de toepasselijke dienstonderbreking. De prestatie-uren van beide ‘opdrachtlijnen’ moet identiek zijn aan de prestatie-uren van de opdracht als deze niet zou onderbroken worden. De opdracht mag dus niet uitgesplitst worden. Doordat de opdrachtlijnen identiek zijn, maar een verschillende dienstonderbreking hebben, zullen ze in het elektronisch dossier als één opdracht beschouwd worden.

U hoeft dus niets te wijzigen aan de opdracht van dit personeelslid.
Dit moet immers zo gemeld worden aan het departement.