Dienstonderbreking in boventallige uren (TBS-OB) Dienstonderbreking in boventallige uren (TBS-OB)

Dienstonderbreking in boventallige uren (TBS-OB)

Boventallige uren zijn vastbenoemde uren waarvoor de school geen budget heeft om die in te richten. Deze vinden dus niet plaats. Dus is het logisch dat hierin geen dienstonderbreking genomen kan worden. Daarom worden opdrachten met TBS-OB uren niet getoond in het scherm 'Vervanging titularis'.

Voor een aantal dienstonderbrekingen is het mogelijk om de boventallige uren toch te vervangen. Deze dienstonderbrekingen werden door het departement vastgelegd. 

Daarnaast is het in specifieke gevallen ook mogelijk/wenselijk om een andere dienstonderbreking aan deze boventallige uren te koppelen.
Hiervoor moet u de controles van het programma omzeilen door bij deze opdrachtregel(s) de boventallige uren tijdelijk even op 0 te zetten, zodat u deze opdracht(en) kunt vervangen via 'vervanging titularis'. Nadat u de vervanging hebt uitgevoerd vult u opnieuw de TBS-OB-uren in bij de opdrachtregel.

Voor de goede werking van het programma is het wel aan te raden om de TBS-OB uren af te splitsen.
Om het concreet te maken: als een opdracht van 21 uur voor 4 uur boventallig is, dan splits je deze opdracht  beter in 4 en 17 uur, zodat er een duidelijke scheiding is tussen de gepresteerde en niet-gepresteerde uren.

mceclip3.png

mceclip2.png