Ik vind een leerling niet terug / leerling verdwenen
Ontbrekende leerlingen bij Leerlingen - Consulteren Hieronder vindt u ee...
Zoeken van leerlingen/Werking filter bij 'Leerlingen' - 'Consulteren'
Leerlingen - consulteren is de kern van de leerlingenadministratie. In d...
Tips bij het aanmaken van een ticketje
Om jullie snel en efficiënt te kunnen helpen geven we jullie graag wat t...
Afwezigheden raadplegen vanuit Discimus
Via menu Discimus - Afwezigheden - Raadplegen kan u de afwezigheden raad...
Plaats op de wachtrij (voor scholen die uitsluitend tijdens de vrije inschrijvingsperiode geregistreerde weigeringen doorsturen)
Weigeringen moeten steeds gemeld worden aan Discimus, zoals uitgebreid o...
Gemeente wordt niet aangeboden bij het toevoegen van een adres
Indien een (deel)gemeente niet wordt aangeboden bij het toevoegen van ee...
Begindatum van een definitieve uitsluiting moet na de einddatum van alle andere tuchtmeldingen liggen
Bij het versturen van een tuchtzending dient u er steeds voor te zorgen ...
Inschrijvingsperiodes en voorrangsgroepen - Overzicht
Een mooi overzicht van de inschrijvingsperiodes en voorrangsgroepen vind...
Geldig rijksregisternummer
Indien je de melding krijgt "ongeldig rijksregisternummer" kan je de vol...
Leerling opzoeken adhv een relatie
Stel we hebben de naam van de mama/papa/pleegouder... en willen de naam...
Leerling met een dubbele nationaliteit
In Informat kan er geen dubbele nationaliteit ingebracht worden, gezien ...
Tijdelijk ontheemden met het Statuut Tijdelijke Bescherming (STB)
Tijdelijk ontheemden hoeven niet aangeduid te worden in Informat. Er zij...
Rijksregisternummer/BIS-nummer van de leerplichtverantwoordelijken aanvullen
Het is belangrijk om het rijksregisternummer/BIS-nummer van de leerplich...
Een eigen filter instellen bij 'Leerlingen consulteren'
Dit artikel gaat over "eigen filters" die kunnen ingesteld worden voor s...
Werklijsten: Inschrijvingsgegevens
Via menu Leerlingen > Werklijsten > Inschrijvingsgegevens krijgt u een l...
Namen met speciale tekens
Sommige (voor)namen bevatten een diakritisch teken.Een diakritisch teken...
Koppeling Microsoft Office 365
De koppeling met O365 voorziet dat: Er voor leerlingen en personeelsled...
Tijdelijke internetbestanden wissen
    Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/2392709?co=G...
Wat is een stamnummer en wat als het ontbreekt?
Wat is een stamnummer? Stamnummers worden automatisch toegewezen door In...
Relatie broer/zus aanduiden bij inschrijven nieuwe leerling
Tijdens het inschrijven van een nieuwe leerling via leerlingen - toevoeg...
Inschrijvingen van vorig(e) schoolja(a)r(en) wijzigen en doorsturen naar Discimus
In bepaalde situaties kan het voorkomen dat u nog een wijziging dient aa...
Hoe wijzig ik het e-mailadres dat aan mijn gebruikersaccount is gekoppeld?
Na het inloggen komt u in het applicatiescherm terecht waar u het e-mail...
Weigeringen doorsturen
Als een leerling (om wat voor reden dan ook) wordt geweigerd, dan moet d...
Vrije velden aanmaken en exporteren naar Excel
Informat biedt binnen de applicaties iBasis en iLeerlingen heel wat moge...
Inrichtende macht
De inrichtende macht kan aangepast worden via menu "Algemeen- Inrichtend...
Infofiche databasemigratie
Leerling toevoegen onder ontbindende voorwaarde
Er zijn twee soorten inschrijvingen onder ontbindende voorwaarden. 1) Vo...
Updatenieuws raadplegen
Op regelmatige tijdstippen (meestal tweewekelijks) plaatsen we updates v...
Type 5-leerling
Wanneer een leerling (tijdelijk) wordt opgenomen in een ziekenhuis of pr...
Gebruik van vrije velden
Het aanmaken, definiëren en koppelen van vrije velden kunt u doen via he...