Ik vind een leerling niet terug / leerling verdwenen
Ontbrekende leerlingen bij Leerlingen - Consulteren Hieronder vindt u ee...
Zoeken van leerlingen/Werking filter bij 'Leerlingen' - 'Consulteren'
Leerlingen - consulteren is de kern van de leerlingenadministratie. In d...
Geldig rijksregisternummer
Indien je de melding krijgt "ongeldig rijksregisternummer" kan je de vol...
Leerling met een dubbele nationaliteit
In Informat kan er geen dubbele nationaliteit ingebracht worden, gezien ...
Tijdelijk ontheemden
Tijdelijk ontheemden hoeven niet aangeduid te worden in Informat. Er zij...
Rijksregisternummer/BIS-nummer van de leerplichtverantwoordelijken aanvullen
Het is belangrijk om het rijksregisternummer/BIS-nummer van de leerplich...
Een eigen filter instellen bij 'Leerlingen consulteren'
Dit artikel gaat over "eigen filters" die kunnen ingesteld worden voor s...
Werklijsten: Inschrijvingsgegevens
Via menu Leerlingen > Werklijsten > Inschrijvingsgegevens krijgt u een l...
Namen met speciale tekens
Sommige (voor)namen bevatten een diakritisch teken.Een diakritisch teken...
Koppeling Office 365
Wens je de koppeling tussen Informat en Office 365 te activeren dan vols...
Tijdelijke internetbestanden wissen
    Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/2392709?co=G...
Relatie broer/zus aanduiden bij inschrijven nieuwe leerling
Tijdens het inschrijven van een nieuwe leerling via leerlingen - toevoeg...
Inschrijvingen van vorig(e) schoolja(a)r(en) wijzigen en doorsturen naar Discimus
In bepaalde situaties kan het voorkomen dat u nog een wijziging dient aa...
Hoe wijzig ik het e-mailadres dat aan mijn gebruikersaccount is gekoppeld?
Na het inloggen komt u in het applicatiescherm terecht waar u het e-mail...
Weigeringen doorsturen
Als een leerling (om wat voor reden dan ook) wordt geweigerd, dan moet d...
Vrije velden aanmaken en exporteren naar Excel
Informat biedt binnen de applicaties iBasis en iLeerlingen heel wat moge...
Inrichtende macht
De inrichtende macht kan aangepast worden via menu "Algemeen- Inrichtend...
Infofiche databasemigratie
Leerling toevoegen onder ontbindende voorwaarde
Leerlingen waarvoor een klassenraad een beslissing moet nemen om toegela...
Updatenieuws raadplegen
Op regelmatige tijdstippen (meestal tweewekelijks) plaatsen we updates v...
Type 5-leerling
Wanneer een leerling (tijdelijk) wordt opgenomen in een ziekenhuis of pr...
Gebruik van vrije velden
Het aanmaken, definiëren en koppelen van vrije velden kunt u doen via he...
Infofiche webservices
Via webservices kunt u data vanuit Informat opvragen om deze vervolgens ...
Fiscale attesten kinderopvang vanuit de leerlingenadministratie
Vanaf kalenderjaar 2022 zijn er nieuwe regels van toepassing voor de fis...
Leerlingen tellen
Leerlingen kunnen geteld worden via menu 'Leerlingen' - 'Tellen'. Dit ka...