Werklijsten: Inschrijvingsgegevens
Via menu Leerlingen > Werklijsten > Inschrijvingsgegevens krijgt u een l...
Namen met speciale tekens
Sommige (voor)namen bevatten een diakritisch teken.Een diakritisch teken...
Koppeling Office 365
Wens je de koppeling tussen Informat en Office 365 te activeren dan vols...
Tijdelijke internetbestanden wissen
    Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/2392709?co=G...
Relatie broer/zus aanduiden bij inschrijven nieuwe leerling
Tijdens het inschrijven van een nieuwe leerling via leerlingen - toevoeg...
Inschrijvingen van vorig(e) schoolja(a)r(en) wijzigen en doorsturen naar Discimus
In bepaalde situaties kan het voorkomen dat u nog een wijziging dient aa...
Hoe wijzig ik het e-mailadres dat aan mijn gebruikersaccount is gekoppeld?
Na het inloggen komt u in het applicatiescherm terecht waar u het e-mail...
Weigeringen doorsturen
Als een leerling (om wat voor reden dan ook) wordt geweigerd, dan moet d...
Vrije velden aanmaken en exporteren naar Excel
Informat biedt binnen de applicaties iBasis en iLeerlingen heel wat moge...
Inrichtende macht
De inrichtende macht kan aangepast worden via menu "Algemeen- Inrichtend...
Infofiche databasemigratie
Leerling toevoegen onder ontbindende voorwaarde
Om een leerling toe te voegen onder ontbindende voorwaarde moet u dit aa...
Updatenieuws raadplegen
Op regelmatige tijdstippen (meestal tweewekelijks) plaatsen we updates v...
Gebruik van vrije velden
Het aanmaken, definiëren en koppelen van vrije velden kunt u doen via he...
Infofiche webservices
Via webservices kunt u data vanuit Informat opvragen om deze vervolgens ...