De inrichtende macht kan aangepast worden via menu "Algemeen- Inrichtende macht"

Lijst

Links krijgt u de lijst met inrichtende machten aangeboden. 

Om de gegevens van een bepaalde inrichtende macht te raadplegen/wijzigen, klikt u deze inrichtende macht aan.

mceclip0.png

Om een nieuwe inrichtende macht toe te voegen klikt u op de plusknop. 
Om gegevens van een bestaande inrichtende macht te wijzigen klikt u op het potloodje.

Wanneer u een nieuwe inrichtende macht toevoegt, hebt u de keuze:

 • Ofwel vult u de fiche volledig zelf in:
  • Naam: officiële benaming van de inrichtende macht.
  • Code: eigen code voor intern gebruik.
  • Instellingsnr.: het officiële instellingsnummer zoals dit door het departement aan de betreffende inrichtende macht werd toegekend.
  • Gemeente: moeten uit de lijst gekozen worden. Dit gaat sneller wanneer u eerst (een deel van) het postnummer ingeeft en pas daarna op de Belgische driekleur klikt. Als u een gemeente selecteert uit de lijst worden zowel hoofd- als deelgemeente automatisch ingevuld.
  • Telefoon/Fax: moeten aan een bepaald formaat beantwoorden:
   • 099 99 99 99;
   • 09 999 99 99;
   • 0999 99 99 99.
  • Rechtbank: gemeente waar de rechtbank van de (hoofdzetel van de) inrichtende macht gevestigd is.
  • Ondernemingsnr.: officieel ondernemingsnummer zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit bestaat steeds uit 10 cijfers, in te geven zonder spaties of andere leestekens, en eventueel voorafgegaan door voorloopnul(len).

 • ofwel kiest u de inrichtende macht uit de lijst die u krijgt wanneer u op de bijhorende knop klikt. 
  In dit geval worden naam, instellingsnummer en adresgegevens automatisch ingevuld. De rest moet u zelf aanvullen.

Bij het verwijderen worden vanzelfsprekend een aantal controles uitgevoerd (bv. zijn er nog scholen verbonden aan deze inrichtende macht?).

Om een inrichtende macht te koppelen aan uw school, kiest u voor  "Algemeen- school". Kies de juiste school in de linkerkolom, en op het 2de tabblad "Organisatie" , kan u de juiste inrichtende macht koppelen. 

mceclip1.png