Geldig rijksregisternummer Geldig rijksregisternummer

Geldig rijksregisternummer

Indien je de melding krijgt "ongeldig rijksregisternummer" kan je de volgende dingen controleren. 

  1. Via deze link kan je controleren of het rijksregisternummer geldig is.  
  2. Het derde laatste cijfer bepaalt het geslacht.
    Bij een even getal gaat het  om een meisje/vrouw, bij een oneven getal om een jongen/man. 
    Controleer of het geslacht overeenkomt met dit cijfer.
  3. Controleer ook of de eerste zes cijfer overeenkomen met de eventueel ingevulde geboortedatum. Bv. 770205  --> geboortedatum is dan 5 februari 1977 (05.02.1977).
    Indien de geboortedatum bij  LPV/ouders/relaties niet overeenkomt met het rijksregisternummer kan je deze  geboortedatum best aanpassen. 

Aangezien geslacht X niet verwerkt wordt door Discimus, is het in Informat niet mogelijk om dit in  te voeren.