Plaats op de wachtrij (voor scholen die uitsluitend tijdens de vrije inschrijvingsperiode geregistreerde weigeringen doorsturen) Plaats op de wachtrij (voor scholen die uitsluitend tijdens de vrije inschrijvingsperiode geregistreerde weigeringen doorsturen)

Plaats op de wachtrij (voor scholen die uitsluitend tijdens de vrije inschrijvingsperiode geregistreerde weigeringen doorsturen)

Weigeringen moeten steeds gemeld worden aan Discimus, zoals uitgebreid omschreven in dit artikel.

Sommige aanmeldingssystemen sturen deze weigeringen reeds ZELF door naar Discimus, waardoor u voor deze leerlingen geen actie dient te ondernemen.

Leerlingen die na de startdatum van de vrije inschrijvingen geweigerd moeten worden, zouden bijgevolg onterecht de eerste plaats krijgen in Informat.

Om de correcte plaats in de wachtrij te verkrijgen, voegt u één leerling toe die door het aanmeldingssysteem werd toegewezen en bepaalt u zélf de plaats in de wachtrij (bv. plaats 26).

De eerstvolgende weigering (tijdens de vrije inschrijvingen) zal dan automatisch plaats 27 worden, waardoor de wachtrij chronologisch correct is.