Wat is een stamnummer en wat als het ontbreekt? Wat is een stamnummer en wat als het ontbreekt?

Wat is een stamnummer en wat als het ontbreekt?

Wat is een stamnummer?

Stamnummers worden automatisch toegewezen door Informat aan een gerealiseerde leerling. Dit stamnummer is uniek binnen de school. Er zijn dus geen 2 leerlingen binnen dezelfde school die hetzelfde stamnummer hebben, maar uiteraard wel over meerdere scholen heen. 

De opbouw van stamnummers gebeurt chronologisch en de eerste 2 cijfers wijzen steeds op het schooljaar waarin deze leerling het stamnummer ontving. Bv. 2200001 is de eerste leerling die in schooljaar 22-23 werd ingeschreven. In standaardsituaties zal deze leerling dit stamnummer binnen de school behouden gedurende de gehele schoolcarriĆØre. M.a.w. x aantal jaar later zal deze leerling nog steeds ditzelfde stamnummer hebben, als die nog steeds op dezelfde school zit (=zelfde instellingsnummer).

In bepaalde gevallen kan een stamnummer afwijken van de chronologische opbouw, bv. als een leerling aanvankelijk in een verkeerd schooljaar werd ingeschreven. Dit is geen enkel probleem naar verificatie toe en dit stamnummer mag bijgevolg behouden blijven. Vooral de inschrijving in de administratieve groep is voor de verificateur van tel.

Peuters die ingeschreven worden in de loop van het schooljaar, maar pas effectief naar school komen op de eerste schooldag van het volgende schooljaar krijgen een stamnummer op het moment dat ze worden overgezet naar het schooljaar waarin ze effectief starten (cf. Inschrijving met instapdatum volgend schooljaar).

Een leerling kreeg geen stamnummer toegewezen

Als een leerling geen stamnummer toegewezen kreeg, of dit stamnummer ontbreekt, heeft dit meestal te maken met de inschrijvingsstatus van de leerling. Een leerling krijgt pas een stamnummer toegekend, van zodra er sprake is van een gerealiseerde inschrijving

Een voorbeeld van een concrete situatie:

In onderstaand voorbeeld kreeg de leerling nog geen stamnummer toegewezen, omdat er sprake is van een parallelle inschrijving. De vorige school zal hier dus eerst nog een einddatum moeten toekennen, vooraleer u de leerling kan realiseren en deze dus automatisch een stamnummer toegewezen krijgt.

mceclip0.png

mceclip1.png

Bij gerealiseerde leerlingen die alsnog geen stamnummer kregen, kan u via leerlingen - toekennen van - stamnummers, het stamnummer laten toekennen.