Relatie broer/zus aanduiden bij inschrijven nieuwe leerling Relatie broer/zus aanduiden bij inschrijven nieuwe leerling

Relatie broer/zus aanduiden bij inschrijven nieuwe leerling

Tijdens het inschrijven van een nieuwe leerling via leerlingen - toevoegen, kan u ervoor kiezen om de relatie broer/zus aan te duiden, om gegevens over te nemen.

Na het ingeven van de naam, kan u klikken op 'overnemen personalia van'. Vervolgens kiest u de broer/zus in de lijst.

mceclip0.png

Na het vervolledigen van de inschrijving, zal op het vervolgscherm automatisch de eerste en tweede leerplichtverantwoordelijke ingevuld worden (naar analogie met de broer/zus), met inbegrip van het relatietype. Ook andere gegevens zoals telefoonnummers en e-mailadressen van deze relaties zullen worden overgenomen. Uiteraard op voorwaarde dat deze gegevens aanvankelijk reeds gekend waren in het systeem bij de broer/zus.

Bv. Indien het e-mailadres van de vader reeds in het systeem stond bij broer/zus, zal dit e-mailadres worden overgenomen bij de nieuwe leerling.

mceclip1.png

Via de leerlingen - consulteren kan u na het inschrijven de gegevens aanvullen (of corrigeren) waar nodig.