Afwezigheden raadplegen vanuit Discimus Afwezigheden raadplegen vanuit Discimus

Afwezigheden raadplegen vanuit Discimus

Via menu Discimus - Afwezigheden - Raadplegen kan u de afwezigheden raadplegen die in Discimus gekend zijn en die door de 'instellingsnummers waarop rechten' werden doorgestuurd.

Tabblad 'Afwezigheden'

Enkel de officiële codes zullen hier vermeld worden (een code aangeduid als code D in Informat zal hier dus als Z verschijnen, gezien D automatisch omgezet wordt naar officiële code Z).

Tabblad 'Afwezigheidstotalen'

Komt een leerling van een andere school, dan kan énkel het aantal B-codes opgevraagd worden vanwege de GDPR-wetgeving. Andere afwezigheden en bijhorende data worden dus niet uitgewisseld.

Concreet: Je kan dus steeds zien hoeveel B-codes een leerling reeds kreeg dit schooljaar, maar niet op welke dagen.

Indien de vorige school de afwezigheden bezorgt, kan u die (indien gewenst) steeds manueel invullen onderaan het tabblad 'Externe scholen'.