Leerling toevoegen onder ontbindende voorwaarde Leerling toevoegen onder ontbindende voorwaarde

Leerling toevoegen onder ontbindende voorwaarde

Er zijn twee soorten inschrijvingen onder ontbindende voorwaarden.

1) Voor een leerling voor wie een toelatingsklassenraad nodig is (cf. SO/2022/02, punt 2.1.1): zie Weigeringen doorsturen, punt 1.3.

2) Voor een leerling met een IAC- of OV4-verslag en voor wie een afweging van de redelijkheid van de aanpassingen moet gebeuren (cf. BaO/2022/02, punt 6.1.6.4 en SO/2022/02, punt 9.5.4).

In het vervolg van dit artikel gaan we verder in op gevallen van de tweede soort (leerlingen met een IAC- of OV4-verslag).

Om een leerling toe te voegen onder ontbindende voorwaarde moet u dit aanvinken op het inschrijvingstabblad. 

mceclip0.png

Bij een leerling met specifieke onderwijsbehoeften moet u het 'Soort verslag' invullen. Vink hiertoe eerst het veld 'OM' aan.

mceclip1.png

Indien een leerling met specifieke onderwijsbehoeften (na het nodige overleg) wordt geweigerd zijn er twee mogelijke scenario's.

1) Indien de inschrijving nog in het huidige schooljaar wordt ontbonden moet het volgende worden ondernomen.

- Laat de gerealiseerde inschrijving staan. De leerling heeft immers wel degelijk bij jullie schoolgelopen.

- Voeg via de groene plusknop een niet-gerealiseerde inschrijving toe (eveneens onder ontbindende voorwaarde) met als begindatum de datum waarop een negatief oordeel werd geveld:
mceclip1.png

Bij deze niet-gerealiseerde inschrijving kan u het weigeringsdocument (= Mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving) afdrukken en doorsturen naar Discimus.

Van zodra de leerling in een nieuwe school is ingeschreven (of uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit) moet de gerealiseerde inschrijving worden beëindigd.
In het veld 'Initiatief' kiest u de optie 'Ontbinding inschrijving wegens onredelijkheid aanpassingen voor leerling met specifieke onderwijsbehoeften':
mceclip0.png

2) Indien de inschrijving wordt ontbonden o.w.v. de onredelijkheid van aanpassingen met het oog op volgend schooljaar mag de status van de inschrijving NIET worden aangepast; deze blijft dus 'Gerealiseerd':
mceclip2.png

In beide gevallen moet de reden van weigering en de datum van ontbinding worden ingevuld zodat de mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving kan worden afgeprint en weigering kan worden doorgestuurd:
mceclip1.png