Deliberatie BuSO-DBSO-Modulair-HBO5
  Voor informatie over BuSO-DBSO-Modulair en HBO5 klik hier. 
Handleiding Clausuleringen
In bijlage kan u de handleiding terugvinden omtrent vooraf gedefinieerde...
A-attest met uitsluiting (enkel voor 1A en 1B)
In het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B kan er een oriëntering...
Advies m.b.t. arbeidsbereidheid en arbeidsrijpheid
INLEIDING Zoals vermeld in SO 64 (10.1.6.b) brengt de delibererende klas...
Afdrukken lijst met leden van de klassenraad.
Om een overzicht van de leden van de (delibererende/begeleidende/toelati...
Attest levensreddend handelen
Er werd een model van verklaring opgesteld door het VVKSO i.s.m. Kind en...
Attest regelmatige lesbijwoning (OKAN)
Een OKAN-leerling die de onthaalklas met vrucht heeft beëindigd, heeft r...
Attest van uitschrijving i.p.v. C-attest voor een gedeelte van het schooljaar
Leerlingen uit het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B die vervro...
Attest verworven competenties
Voor het afdrukken van het attest verworven competenties worden de compe...
Attestering IAC leerling
Voor het afdrukken van het attest verworven bekwaamheden kunnen de compe...
Bepaalde info ontbreekt op het PV of is verkeerd
Het kan voorkomen dat bepaalde info op het PV ontbreekt, of dat er info ...
Bewijs van competenties in voltijds SO
Vanaf schooljaar 2022-23 wordt aan leerlingen van het vierde jaar in ee...
Clausulering(en) toevoegen
Wanneer u langs menu 'Deliberatie' - 'Voltijds S.O./BuSO OV4' - 'Deliber...
Clausulering: "alle onderverdelingen/structuuronderdelen ASO", gecombineerd met bepaalde richting(en) TSO
De algemene handleiding voor het toevoegen van clausuleringen vindt u hi...
Clausuleringen kopiëren
De clausuleringen moet u ieder schooljaar manueel kopiëren vanuit vorig ...
Deliberatie - Betwisting inbrengen
Indien de oorspronkelijke beslissing van de delibererende klassenraad o....
Diploma schooljaar 1993-94 of vroeger afdrukken
Zie http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/diploma-of-ander-studiebewijs-van-...
Externe deliberatiegegevens overlezen naar Informat
Stap 1 Wanneer de deliberatie gebeurt in een extern softwarepakket duidt...
Getuigschrift basisonderwijs - Getuigschrift gelijkwaardig met het getuigschrift basisonderwijs
Leerlingen uit het eerste leerjaar B en het tweede leerjaar B die bij in...
Getuigschrift bedrijfsbeheer verloren
U kunt een attest afdrukken waarin wordt verklaard dat dit getuigschrift...
Graadsbeslissingen
Om graadsbeslissingen op een correcte manier in te geven gaat u als volg...
Lijst leerlingen met advies voor overzitten
Om een overzichtslijst te trekken van leerlingen met een (on)gunstig adv...
Mededeling resultaat naar lagere/vorige school
Wanneer u het eindresultaat van een leerling naar een lagere/vorige scho...
Motiveringen, adviezen en waarschuwingen
Standaardadviezen bij A-attest Via menu Organisatie - officiële klassen ...
Ondertekenaars studiebewijzen/deliberatiedocumenten/lijsten (SO)
In onderstaand artikel wordt beschreven waar u de ondertekenaar(s) dient...
Overzitten (SO)
De wettelijke bepalingen i.v.m. het overzitten van een leerjaar vindt u ...
Schoolverandering na uitgestelde (graads)beslissing
Indien een leerling in eerste zittijd een uitgestelde beslissing kreeg o...
Spreiding lesprogramma en uitgereikt attest lesbijwoning
Indien een leerling een spreiding heeft van zijn/haar lesprogramma diene...
Studiebewijzen afdrukken vóór deliberaties in ander softwarepakket
Doet u de deliberaties via een ander softwarepakket (bv. Smartschool), d...
Studiebewijzen in het gemeenschapsonderwijs (GO!)
Op vraag van de koepelorganisatie van het gemeenschapsonderwijs moet zow...