Clausulering: "alle onderverdelingen/structuuronderdelen ASO", gecombineerd met bepaalde richting(en) TSO Clausulering: "alle onderverdelingen/structuuronderdelen ASO", gecombineerd met bepaalde richting(en) TSO

Clausulering: "alle onderverdelingen/structuuronderdelen ASO", gecombineerd met bepaalde richting(en) TSO

De algemene handleiding voor het toevoegen van clausuleringen vindt u hier.

U wenst bv. volgende clausulering toe te voegen: "alle onderverdelingen/structuuronderdelen ASO, Handel TSO, Lichamelijke opvoeding en sport TSO en Sociale en technische wetenschappen TSO".

Voor het deel "alle onderverdelingen/structuuronderdelen ASO" voegt u een clausulering toe van type 'Onderwijsvorm'. 

Voor het deel "Handel TSO, Lichamelijke opvoeding en sport TSO en Sociale en technische wetenschappen TSO" voegt u een clausulering toe van type 'Structuuronderdeel'.

U hebt de keuze:
- ofwel voegt u die toe als één clausulering met de drie betreffende administratieve groepen gekoppeld;
- ofwel voegt u die toe als drie afzonderlijke clausuleringen, telkens met één adm. groep eraan gekoppeld.


Als de clausulering van type onderwijsvorm op het deliberatie-invoerscherm gecombineerd wordt met clausulering(en) van type 'Structuuronderdeel', dan zal die clausulering op het oriënteringsattest B in het luik met "de hierna vermelde onderverdeling(en)/structuuronderde(e)l(en) " worden vermeld met de formulering "alle onderverdelingen/structuuronderdelen ASO, ...".