Overzitten (SO) Overzitten (SO)

Overzitten (SO)

De wettelijke bepalingen i.v.m. het overzitten van een leerjaar vindt u in SO 64 (punt 3.14 en 10.1.6). 

In dit artikel wordt de situatie voor leerlingen met een oriënteringsattest A met uitsluiting (1A/1B) of een oriënteringsattest B (overige leerjaren) verder toegelicht.

A. Vanaf schooljaar 2021-22 is in het eerste leerjaar van de eerste graad overzitten enkel mogelijk indien de leerling:

  • op het einde van het eerste leerjaar A een clausulering heeft voor minstens de helft van alle basisopties van het tweede leerjaar A of voor minstens de helft van alle basisopties van het tweede leerjaar B;
  • op het einde van het eerste leerjaar B een clausulering heeft voor minstens de helft van alle basisopties van het tweede leerjaar A of voor minstens de helft van alle basisopties van het tweede leerjaar B;

Dit wordt automatisch door het programma gedetecteerd:

blobid0.png

En als volgt op het oriënteringsattest vermeld:

blobid1.png

 

B. Vanaf het tweede leerjaar van de eerste graad is overzitten enkel mogelijk na een gunstig advies van de delibererende klassenraad.

Dit advies moet individueel ingebracht worden via het deliberatiescherm:

mceclip0.png

Vanaf schooljaar 2021-2022 moet de delibererende klassenraad geen advies geven wanneer de leerling voor minstens alle structuuronderdelen van drie onderwijsvormen of twee finaliteiten wordt geclausuleerd. In dat geval behoudt de leerling het recht op overzitten.

Dit advies wordt als volgt op het oriënteringsattest vermeld:

mceclip1.png