iLeerlingen

Deze module voorziet de registratie van leerlingengegevens en klassenbeheer. Daarnaast beschikt deze ook over een degelijk instrument om de stages van uw leerlingen op te volgen, inclusief de contracten met de stagebedrijven.

Basiswerking

School- en klassenstructuur

Zie alle 10 artikelen

Inschrijven & uitschrijven

Zie alle 26 artikelen

Aanwezigheden

Zie alle 17 artikelen

Deliberatie & studiebewijzen

Zie alle 26 artikelen

Discimus

Zie alle 19 artikelen

Stages

BuSO - DBSO - Modulair & HBO5

Zie alle 8 artikelen

Afdrukken & overzichten

Zie alle 17 artikelen

Andere onderwerpen

Zie alle 13 artikelen