Ondertekenaars studiebewijzen/deliberatiedocumenten/lijsten (SO) Ondertekenaars studiebewijzen/deliberatiedocumenten/lijsten (SO)

Ondertekenaars studiebewijzen/deliberatiedocumenten/lijsten (SO)

In onderstaand artikel wordt beschreven waar u de ondertekenaar(s) dient in te stellen voor documenten die verband houden met de studiebekrachtiging. 

Ondertekenaars attesten/diploma's/...

Zowel voor de studiebewijzen die uitgewisseld worden met Discimus, als voor de overige studiebewijzen die terug te vinden zijn via Deliberatie > ... > Afdrukken attesten/... dient de ondertekenaar ingegeven te worden via menu Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaar' > 'STUDIEBEWIJZEN'.

mceclip0.png

Ingescande handtekeningen verschijnen NIET op studiebewijzen. Meer info omtrent een gekwalificeerde elektronische handtekening vindt u hieronder:

Een gekwalificeerde elektronische handtekening is een handtekening die bv. digitaal ondertekend werd m.b.v. een e-ID in Adobe of Itsmesign (cf. https://www.vlaanderen.be/informatiemanagement/informatie-digitaliseren/de-elektronische-handtekening#kyahvevmr-2).

M.a.w. elektronisch ondertekenen gebeurt steeds individueel en 'manueel' PDF per PDF.

Dit is niet mogelijk in Informat aangezien wij ook PDF's in bulk genereren.
Het is ook niet altijd zo dat de ingelogde persoon (die de afdrukken genereert), effectief ook de ondertekenaar is.

Vandaar worden via Informat geen ingescande handtekeningen geplaatst op studiebewijzen.

Manueel ondertekenen met een echte fysieke handtekening is dus nog steeds de snelste en meest efficiënte werkwijze.


Ondertekenaars deliberatiedocumenten

Notulen delibererende klassenraad

1. Voorzitter delibererende klassenraad: via Organisatie > Officiële klassen > tabblad 'Klas'

2. Leden van de delibererende klassenraad: via Organisatie > Officiële klassen > tabblad 'Klasfuncties'. Vink kolom 'HT' aan bij de klassenraadsleden die de notulen moeten tekenen.

Proces-verbaal delibererende klassenraad

1. Voorzitter delibererende klassenraad: via Organisatie > Officiële klassen > tabblad 'Klas'

2. Leden van de delibererende klassenraad: via Organisatie > Officiële klassen > tabblad 'Klasfuncties'. Vink kolom 'HT PV' aan bij de klassenraadsleden die het proces-verbaal moeten tekenen.

Individueel syntheseblad

1. Voorzitter delibererende klassenraad: via Organisatie > Officiële klassen > tabblad 'Klas'

2. Leden van de delibererende klassenraad: via Organisatie > Officiële klassen > tabblad 'Klasfuncties'. Vink kolom 'HT' aan bij de klassenraadsleden die het individueel syntheseblad moeten tekenen.


Ondertekenaars lijsten en documenten

Lijst ondertekenaars PV

Organisatie > Officiële klassen > tabblad 'Klasfuncties'. Vink de ondertekenaars van het proces-verbaal aan in de kolom 'HT PV'.

Lijst ondertekenaars notulen

Organisatie > Officiële klassen > tabblad 'Klasfuncties'. Vink de ondertekenaars van de notulen aan in de kolom 'HT'.

Melding eindbeslissing

Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaar' > ondertekenaar 'STUDIEBEWIJZEN'

Melding resultaat aan ouders

Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaar' > ondertekenaar 'STUDIEBEWIJZEN'

Melding resultaat naar lagere school

Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaar' > ondertekenaar 'OVERIGE DOCUMENTEN'

Mededeling resultaat naar vorige school

Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaar' > ondertekenaar 'OVERIGE DOCUMENTEN'

Mededeling resultaat en punten naar vorige school

Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaar' > ondertekenaar 'OVERIGE DOCUMENTEN'

Mededeling resultaat kerst naar lagere school

Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaar' > ondertekenaar 'OVERIGE DOCUMENTEN'

Mededeling resultaat kerst naar vorige school

Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaar' > ondertekenaar 'OVERIGE DOCUMENTEN'

Mededeling resultaat en punten kerst naar vorige school

Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaar' > ondertekenaar 'OVERIGE DOCUMENTEN'
 

Ondertekenaars van andere documenten vindt u terug in volgend artikel Ondertekenaars documenten/brieven/lijsten.