Deliberatie - Betwisting inbrengen Deliberatie - Betwisting inbrengen

Deliberatie - Betwisting inbrengen

Indien de oorspronkelijke beslissing van de delibererende klassenraad o.w.v. een betwisting wordt vervangen door een andere beslissing, dan moeten de gegevens van betreffende leerling op het oorspronkelijke PV doorstreept worden met vermelding "zie addendum" en moet de nieuwe beslissing vastgelegd worden via een PV Addendum (zie SO 64, punt 10.2.5).

In Informat moet u hiertoe het veld 'Resultaat wordt betwist' aanvinken in het deliberatie-invoerscherm van de eerste zittijd of addendum. 
De leerling wordt dan automatisch aangeboden onder menu 'Deliberatie' - 'Voltijds S.O./BuSO OV4' - 'Deliberatie-invoer betwistingen'.

Nadat u hier gegevens van de herdeliberatie hebt ingevoerd kunt u langs menu 'Deliberatie' - 'Voltijds S.O./BuSO OV4' - 'Afdrukken deliberatiedocumenten' de nodige documenten (PV, notulen, ...) i.v.m. deze betwisting afprinten.
Doe dit zeker indien er nog een bijkomende beslissing van de beroepscommissie volgt. De invoer gebeurt immers ook via 'Deliberatie-invoer betwistingen' en zal bijvolg de oorspronkelijke deliberatie-invoer betwisting overschrijven!
Meer info i.v.m. de beroepsprocedure vindt u in punt 11 en 12 van SO 64.