Lijst leerlingen met advies voor overzitten Lijst leerlingen met advies voor overzitten

Lijst leerlingen met advies voor overzitten

Om een overzichtslijst te trekken van leerlingen met een (on)gunstig advies m.b.t. overzitten (cf. SO 64, punt 10.1.5 a), kan u een Excel-export maken vanuit menu 'Leerlingen' - 'Consulteren' (Excel-icoontje onderaan de leerlingenlijst). 

U vindt het nodige item onder het luikje van de deliberatie: 'Advies zitten blijven'. 

mceclip0.png