Schoolverandering na uitgestelde (graads)beslissing Schoolverandering na uitgestelde (graads)beslissing

Schoolverandering na uitgestelde (graads)beslissing

Indien een leerling in eerste zittijd een uitgestelde beslissing kreeg omwille van een "Graadsbeslissing: klassikaal uitstel naar volgend schooljaar" en de leerling verandert van school, dan dient de deliberatie-invoer gewijzigd te worden. Hiervoor gaat u als volgt te werk:

1. Via Deliberatie > Voltijds SO > Deliberatie invoer eerste zittijd maakt u van een uitgestelde beslissing omwille van een graadsbeslissing een "gewone" uitgestelde beslissing.

Concreet betekent dit dat u bij het veld graadsbeslissing kiest voor "Geen graadsbeslissing". 

 

2. Hierna wordt het "uiteindelijke" resultaat toegekend via Deliberatie > Voltijds SO > Deliberatie invoer addendum. 

mceclip2.png

3. Vervolgens kunt u het behaalde studiebewijs afdrukken via Deliberatie > Voltijds SO > Afdrukken attesten/diploma's/... en de notulen/PV addendum via Deliberatie > Voltijds SO > Afdrukken deliberatiedocumenten.

4. Vergeet tot slot ook het resultaat addendum voor deze leerling niet door te sturen naar Discimus via Discimus > Studiebewijzen > Doorsturen.
Door op de naam van de leerling te filteren in de kolom 'Leerling' kunt u het studiebewijs van enkel deze leerling doorsturen.