Getuigschrift basisonderwijs - Getuigschrift gelijkwaardig met het getuigschrift basisonderwijs Getuigschrift basisonderwijs - Getuigschrift gelijkwaardig met het getuigschrift basisonderwijs

Getuigschrift basisonderwijs - Getuigschrift gelijkwaardig met het getuigschrift basisonderwijs

Leerlingen uit het eerste leerjaar B en het tweede leerjaar B die bij inschrijving nog geen getuigschrift basisonderwijs hebben behalen het getuigschrift basisonderwijs OK1 indien ze geslaagd zijn voor 1B of 2B. 

Bij inschrijving van een nieuwe leerling wordt op tabblad 'Personalia Extra' - 'Getuigschriften' standaard het veld 'Getuigschrift basisonderwijs (behaald in het basisonderwijs)' aangevinkt.
Bij leerlingen die dit getuigschrift niet behaald hebben moet dit veld aangepast worden naar 'Geen getuigschrift basisonderwijs':

mceclip0.png

Sedert 2019 worden bij een nieuwe leerling de studiebewijzen van vorig schooljaar automatisch ingelezen vanuit Discimus en gebeurt deze aanpassing automatisch (cf. Externe deliberatiegegevens overlezen naar Informat).

Tot en met schooljaar 2020-21 behaalden leerlingen uit het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar die bij inschrijving nog geen getuigschrift basisonderwijs hadden het getuigschrift gelijkwaardig met het getuigschrift van basisonderwijs indien ze slaagden in het tweede jaar.
Mocht u dit getuigschrift opnieuw willen afprinten, dan moet u op tabblad 'Historiek' het betreffende schooljaar selecteren en dit getuigschrift afprinten via de geregistreerde studiebewijzen in Discimus.

mceclip1.png