Graadsbeslissingen Graadsbeslissingen

Graadsbeslissingen

Om graadsbeslissingen op een correcte manier in te geven gaat u als volgt te werk:

Stap 1: Graadsbeslissingen toelaten op schoolniveau

Om graadsbeslissingen (hetzij individueel o.w.v. tekorten, hetzij klassikaal o.w.v uitstel van eindbeslissing tot het einde van de graad) te kunnen toekennen, duidt u langs menu 'Algemeen' - 'School' - tabblad 'Organisatie' het vinkje aan bij 'Werken met graadsbeslissingen'.
Vergeet niet dit te bevestigen met het groene vinkje. 

 

Stap 2. Graadsbeslissingen toekennen op leerlingniveau

Na het uitvoeren van stap 1 krijgt u bij de deliberatie-invoer een aantal extra mogelijkheden. Die gebruikt u bij de betreffende leerling (in geval van een individuele graadsbeslissing o.w.v. tekorten) of klas (in geval van een klassikale graadsbeslissing o.w.v uitstel van eindbeslissing tot het einde van de graad).
Op de (deliberatie-invoer bij) andere leerlingen van die klas of andere klassen van die school/vestiging heeft dit geen invloed.

In het deliberatiescherm van de leerling (menu 'Deliberatie' - 'Voltijds SO ...' - 'Deliberatie-invoer eerste zittijd') kunt u kiezen voor 'Uitgesteld'.

Sedert schooljaar 2022-2023 kan dit enkel nog voor de eerste graad van de B-stroom, en, in uitzonderlijke gevallen, in de tweede of derde graad. Voor de wettelijke basis verwijzen we naar de omzendbrief.


Indien het veld 'Werken met graadsbeslissingen' is aangevinkt krijgt u een extra veld aangeboden waar u kunt kiezen over welk soort uitstel het gaat:

1) Geen graadsbeslissing: indien het besluitvormingsproces bij een individuele leerling wordt verlengd omdat de klassenraad niet over voldoende gegevens beschikt om een definitief oordeel te vellen (= "tweede zit");
2) Uitstel wegens tekorten: indien de leerling ondanks tekorten toch mag overgaan naar het hoger leerjaar van de betreffende graad;
3) Klassikaal uitstel: indien de school gebruik maakt van het systeem om de delibererende klassenraad voor de volledige klas uit te stellen tot het einde van het tweede leerjaar van de betreffende graad.

Bevestigen van uw keuze doet u via de groene vink. 

Klassikaal uitstel kan ook in bulk worden toegekend:

Voor de wettelijke basis verwijzen we naar SO 64 (oa. punt 10.1.2 en 10.2.5.2).