Attest van uitschrijving i.p.v. C-attest voor een gedeelte van het schooljaar Attest van uitschrijving i.p.v. C-attest voor een gedeelte van het schooljaar

Attest van uitschrijving i.p.v. C-attest voor een gedeelte van het schooljaar

Leerlingen uit het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B die vervroegd de school verlaten krijgen vanaf schooljaar 2019-20 geen C-attest meer conform volgende passage in SO 64:

Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt het oriënteringsattest C niet meer gebruikt voor een leerling die slechts een gedeelte van het schooljaar de lessen heeft gevolgd; de school mag dit naar eigen keuze attesteren.

Vanaf schooljaar 2020-21 is dit ook van toepassing voor het tweede jaar A en het tweede leerjaar B.

Vanaf schooljaar 2022-23 is dit ook van toepassing voor het derde jaar en het vierde jaar.

Vanaf schooljaar 2023-24 is dit ook van toepassing voor het vijfde jaar.

Er moet dus wel een attest van uitschrijving uitgereikt worden aan deze leerlingen. 
Informat heeft hiervoor een eigen model ontwikkeld, gebaseerd op het vroegere C-attest. 

blobid0.png