Bewijs van competenties in voltijds SO Bewijs van competenties in voltijds SO

Bewijs van competenties in voltijds SO

Vanaf schooljaar 2022-23 wordt aan leerlingen van het vierde jaar in een structuuronderdeel met dubbele finaliteit (KSO/TSO) of arbeidsmarktfinaliteit (BSO) die niet geslaagd zijn een bewijs van competenties toegekend.
Vanaf schooljaar 2023-24 is dit ook van kracht in het vijfde jaar in een structuuronderdeel met dubbele finaliteit (KSO/TSO) of arbeidsmarktfinaliteit (BSO).

De behaalde competenties moeten worden ingevuld via de deliberatie-invoer.

Bij de richtingen die hiervoor in aanmerking komen wordt bij leerlingen met een C-attest een extra tabblad 'Competenties' beschikbaar waar je enerzijds de beroepskwalificaties kunt aanduiden waarvoor de leerling competenties heeft behaald, en anderzijds de ruimte om de verworven competenties in te vullen.Afdrukken kan zowel klassikaal:

... als individueel vanuit de historiek:Uiteraard kan dit studiebewijs worden doorgestuurd naar Discimus:

Opmerking: de verworven competenties zelf worden niet doorgestuurd naar Discimus.
Gevolg: dit studiebewijs kan niet worden afgeprint o.b.v. bron Discimus (tenzij de verworven competenties alsnog worden ingevuld op de deliberatiepagina).