Spreiding lesprogramma en uitgereikt attest lesbijwoning Spreiding lesprogramma en uitgereikt attest lesbijwoning

Spreiding lesprogramma en uitgereikt attest lesbijwoning

Indien een leerling een spreiding heeft van zijn/haar lesprogramma dienen volgende 2 zaken te worden ingesteld. 

1. Vul op het tabblad 'Inschrijving' via Leerlingen > Consulteren het veld 'Spreiding LP' in met één van onderstaande keuzes:

  • Dubbele studieduur (voor Se-n-Se en HBO)
  • Medische reden of specifieke onderwijsbehoeften

mceclip0.png

2. Via Deliberatie > Voltijds SO > Deliberatie invoer eerste zittijd bij het veld 'Resultaat' kiest u voor "Spreiding lesprogramma".

mceclip1.png

Deze leerling ontvangt een attest van lesbijwoning.
Aangezien dergelijk attest enkel in uitzonderlijke gevallen wordt uitgereikt, kan dit enkel individueel worden afgedrukt vanop het tabblad 'Inschrijving' (Leerlingen > Consulteren):

mceclip1.png