Spreiding lesprogramma en uitgereikt attest lesbijwoning Spreiding lesprogramma en uitgereikt attest lesbijwoning

Spreiding lesprogramma en uitgereikt attest lesbijwoning

Indien een leerling een spreiding heeft van zijn/haar lesprogramma dienen volgende 2 zaken te worden ingesteld. 

1. Vul op het tabblad 'Inschrijving' via Leerlingen > Consulteren het veld 'Spreiding LP' in met één van onderstaande keuzes:

  • Dubbele studieduur (voor Se-n-Se en HBO)
  • Medische reden of specifieke onderwijsbehoeften

mceclip0.png

2. Via Deliberatie > Voltijds SO > Deliberatie invoer eerste zittijd bij het veld 'Resultaat' kiest u voor "ARL Spreiding lesprogramma". 


Vanaf schooljaar 2022-23 ontvangt deze leerling dus een attest van regelmatige lesbijwoning bij spreiding lesprogramma.

Dit attest kan individueel worden afgeprint vanuit tabblad 'Historiek' (Leerlingen > Consulteren):

Of klassikaal langs menu Deliberatie > Voltijds S.O./... > Afdrukken attesten/...:

Dit studiebewijs wordt ook doorgestuurd naar Discimus.