Attestering IAC leerling Attestering IAC leerling

Attestering IAC leerling

Voor het afdrukken van het attest verworven bekwaamheden kunnen de competenties individueel per leerling worden ingegeven. 

1. OV3

Via Leerlingen - Consulteren - tabblad 'Deliberatie BuSo'

mceclip1.png

Het afdrukken kan klassikaal via Deliberatie - BuSO- Afdrukken attesten

mceclip3.png

2. IAC

Via Leerlingen - Consulteren - tabblad 'Inschrijving' kunt u aanduiden of een leerling een individueel aangepast curriculum (IAC) volgt. Wanneer dit vinkje wordt aangevinkt kunnen de verworven bekwaamheden worden aangevuld. Wanneer het vinkje IAC wordt bevestigd met het groene vinkje komt het attest bij de af te drukken documenten te staan. 

mceclip0.png

 

Bij wijze van uitzondering kan de klassenraad aan deze leerlingen toch de gewone studiebekrachting uitreiken (zie art. 10.1.14 van SO 64).

In dat geval moet onderstaand veld worden aangevinkt op de inschrijvingspagina van de leerling in kwestie: