Definitieve uitsluiting annuleren in Discimus (SO)
Om een reeds gemelde definitieve uitsluiting te annuleren moet bij de be...
Discimusfout "Te weinig taalvakken opgegeven voor deze administratieve groep"
Bij de Discimusfouten op inschrijving krijgt u mogelijks de fout "Te wei...
Discimusfout zonder uitleg (transactie geblokkeerd) of melding Registreer inschrijving adm. groep
Een Discimusfout (Transactie geblokkeerd door een transactie met fouten ...
Discimusfout: De school biedt dit structuuronderdeel niet aan in de gekozen vestigingsplaats.
Betreft de Discimusfout: De school biedt dit structuuronderdeel niet aan...
Discimustransacties versneld doorsturen (SO)
Volgens de standaardprocedure worden om het half uur de wijzigingen van ...
Doorgestuurd studiebewijs aanpassen
Wanneer u een aanpassing aan een reeds doorgestuurd studiebewijs hebt aa...
Doorgestuurd studiebewijs annuleren
Een studiebewijs dat verkeerdelijk werd doorgestuurd naar Discimus kan a...
Dubbele inschrijving corrigeren
Langs menu ‘Discimus’ – ‘Inschrijvingen’ – ‘Dubbele inschrijvingen’ kunt...
Elektronische communicatie van leerlingengegevens in het basis- en secundair onderwijs (AGODI)
Klik op bovenstaande afbeelding om het webinar te bekijken.
Inschrijving leerling niet geregistreerd in Discimus
Controleer eerst of de leerling niet voorkomt in de Discimusfoutenlijst ...
Leerlingenkenmerken in Discimus registreren (SO)
Zoals u kunt lezen in SO 70 moeten de leerlingenkenmerken taal en opleid...
Leerlingenkenmerken vanuit Discimus overnemen (SO)
  U kunt dit individueel per leerling (punt 1) of voor alle nieuwe leerl...
Preventieve schorsing, tijdelijke of definitieve uitsluiting aan AgODi melden (SO)
De definitieve uitsluiting van een leerling in het secundair onderwijs w...
Rijksregisternummers en BIS-nummers vanuit Discimus downloaden (SO)
Via het menu 'Discimus' - 'Inschrijvingen' - 'Raadpleeg overzicht' drukt...
Schoolhistoriek binnenhalen uit Discimus
Sedert januari 2019 leest Informat de studiebewijzen van het vorige scho...
Studiebewijs opnieuw doorsturen
Via het menu 'Discimus' - 'Studiebewijzen' - 'Raadplegen' kan u zien wel...
Studiebewijzen: geen goedkeuring voor dit schooladministratiepakket
Stel: uw school heeft twee vestigingen.De studiebewijzen van vestiging A...
Toelatingscontrole SO
Ondermeer op basis van de in Discimus geregistreerde studiebewijzen cont...
Transactie opnieuw in wachtrij plaatsen (SO)
1) Wanneer u een Discimusfout krijgt, dan kan u deze vaak verhelpen door...
Transacties met fouten corrigeren (SO)
De omschrijving van de Discimusfouten vindt u terug via het menu ‘Discim...
Verstuurde studiebewijzen controleren (SO)
Dit kan via menu 'Discimus' - 'Studiebewijzen' - 'Raadplegen'. Op deze p...
Welke studiebewijzen moeten (niet) worden doorgestuurd?
We verwijzen hiervoor naar punt 5 van omzendbrief NO/2012/01. Volgens ee...