Dubbele inschrijving corrigeren Dubbele inschrijving corrigeren

Dubbele inschrijving corrigeren

Langs menu ‘Discimus’ – ‘Inschrijvingen’ – ‘Dubbele inschrijvingen’ kunt u opzoeken welke leerlingen tegelijkertijd zijn ingeschreven in uw school en in een andere school.

OPGELET! Dit betekent niet dat die leerlingen dubbel zijn ingeschreven op een teldag (eerste schooldag van oktober of februari), wel dat ze in de loop van het schooljaar een inschrijving hebben in uw school die voor één of meerdere dagen overlapt met een inschrijving in die andere school.

Hoe lost u dit op?

Controleer eerst of de leerling niet voorkomt in de Discimusfoutenlijst (menu ‘Discimus’ – ‘Inschrijvingen’). Is dat het geval, dan moet deze fout uiteraard worden rechtgezet.
Is dat niet het geval, dan kunt u langs menu ‘Discimus’ – ‘Inschrijvingen’ – ‘Raadpleeg leerling’ opzoeken met welke begin- en einddatum de leerling voor jullie school in Discimus geregistreerd is:

Daarna contacteert u de andere school en vraagt u hen om hetzelfde te controleren. Ongetwijfeld zal er een overlapping zijn (bv. in bovenstaand voorbeeld zal de begindatum van de inschrijving in de andere school waarschijnlijk 04.11.2013 zijn). Aan u om met die andere school overeenkomen wie van jullie de begin- of einddatum van de inschrijving aanpast.