Verstuurde studiebewijzen controleren (SO) Verstuurde studiebewijzen controleren (SO)

Verstuurde studiebewijzen controleren (SO)

Dit kan via menu 'Discimus' - 'Studiebewijzen' - 'Raadplegen'.

Op deze pagina vragen wij op welke gegevens i.v.m. studiebewijzen er in Discimus gekend zijn over de leerlingen voor het lopende schooljaar. 

Altijd eerst op de knop 'Vernieuwen' klikken zodat de meest recente gegevens worden opgehaald uit Discimus.

Ook de studiebewijzen die via een ander softwarepakket werden doorgestuurd naar Discimus kunnen langs deze weg worden geraadpleegd.
(een rechtstreekse koppeling tussen Smartschool en Informat wat betreft de studiebewijzen is er niet)

Wanneer de vorige school geen deel uitmaakt van uw scholengemeenschap zal automatisch een loopbaanrecord toegevoegd worden op de pagina 'Externe scholen' (of zal de bestaande lijn worden aangevuld met de in Discimus geregistreerde studiebewijzen).
Zie artikel Externe deliberatiegegevens overlezen naar Informat.