Doorgestuurd studiebewijs aanpassen Doorgestuurd studiebewijs aanpassen

Doorgestuurd studiebewijs aanpassen

Wanneer u een aanpassing aan een reeds doorgestuurd studiebewijs hebt aangebracht, dan hoeft u deze wijziging niet zelf opnieuw in wacht te zetten en door te sturen. Dergelijke wijzigingen worden automatisch doorgestuurd.
Via menu 'Discimus' - 'Studiebewijzen' - 'Raadplegen' kunt u nagaan of de wijziging correct geregistreerd werd in Discimus. Vergeet niet eerst op de knop 'Vernieuwen' te klikken.

Studiebewijzen die in tweede zit werden behaald moeten wél nog afzonderlijk worden doorgestuurd. Hiervoor kunt u bij het doorsturen van de studiebewijzen filteren op 'Uitgestelde beslissing':

Als er nog iets wijzigt aan een studiebewijs behaald in Addendum dat reeds werd doorgestuurd naar Discimus, dan wordt deze wijziging uiteraard ook automatisch doorgestuurd.