Discimustransacties versneld doorsturen (SO) Discimustransacties versneld doorsturen (SO)

Discimustransacties versneld doorsturen (SO)

Volgens de standaardprocedure worden om het half uur de wijzigingen van dat laatste half uur verstuurd naar Discimus. 

Wilt u een wijziging versneld doorsturen naar Discimus (bv. in functie van de toelatingscontrole), dan kan dit vanuit tabblad 'Inschrijving' onder menu 'Leerlingen' - 'Consulteren'.

Als er een wijziging is die nog niet geregistreerd is in Discimus, dan staat in het overzicht bovenaan de inschrijvingspagina een enveloppe bij de betreffende inschrijving.

blobid2.png

Klik op deze enveloppe en u krijgt een nieuw venster met de transacties die nog doorgestuurd moet(en) worden. Het doorsturen gebeurt altijd in volgorde van niveau (persoon - inschrijving school - inschrijving admgrp).
Doorsturen doet u door per transactie op de bijhorende enveloppe te klikken.

Wanneer alles is doorgestuurd zal bij het sluiten van dit pop-upscherm automatisch de toelatingscontrole (Discimus) gebeuren voor deze inschrijving. 

Zijn er nog openstaande fouten voor een inschrijving, dan wordt op de inschrijvingpagina een fouticoontje getoond i.p.v. een enveloppe.
Klik op dit icoontje om te controleren welke fout(en) er nog verbeterd moet(en) worden.

blobid3.png

Merk op: enkel fouten op de registratie van inschrijvingen worden hier getoond.
Fouten op afwezigheden, leerlingenkenmerken, ... worden hier (nog) niet weergegeven.