Studiebewijs opnieuw doorsturen Studiebewijs opnieuw doorsturen

Studiebewijs opnieuw doorsturen

Via het menu 'Discimus' - 'Studiebewijzen' - 'Raadplegen' kan u zien welke studiebewijzen er gekend zijn in Discimus.  Door eerst op de knop 'Vernieuwen' te klikken haalt u de meest recente gegevens op uit Discimus.

U kan een studiebewijs alsnog opnieuw doorsturen via volgende stappen.

U gaat naar menu 'Discimus' - 'Studiebewijzen' - 'Doorsturen'.

Daar krijgt u volgend scherm:

In de kolom 'Leerling' typt u de naam van de leerling. Als u entert, zal deze leerling verschijnen en kan u in de kolom 'Soort bewijs' controleren of dit het correcte studiebewijs is dat moet doorgestuurd worden.

  • Is dit het geval, dan kunt u op de groene vink klikken om het studiebewijs opnieuw in wacht te zetten.
  • Is dit niet het geval, dan moet u via de deliberatie-invoer het juiste studiebewijs toekennen aan de leerling. Als er voor betrokken zittijd reeds een studiebewijs werd doorgestuurd naar Discimus, dan zal het nieuwe studiebewijs automatisch in wacht worden gezet.

Het doorsturen zelf gebeurt automatisch, maar kan versneld worden door in menu 'Discimus' - 'Studiebewijzen' - 'Transacties in wachtrij' op de enveloppe te klikken.

Daarna kunt u langs menu 'Discimus' - 'Studiebewijzen' - 'Raadplegen' controleren of nu wel het correcte studiebewijs geregistreerd is in Discimus. Vergeet niet eerst op de knop 'Vernieuwen' te klikken!