Volgen

Studiebewijs opnieuw doorsturen

Als uw verificateur meldt dat een studiebewijs niet is toegekomen, dan kan u dit nakijken langs menu 'Discimus' - 'Studiebewijzen' - 'Raadplegen'. Vergeet niet eerst op de knop 'Vernieuwen' te klikken zodat u de meest recente gegevens ophaalt uit Discimus.

Om er voor te zorgen dat het studiebewijs correct toekomt bij uw verificateur kan u het studiebewijs nog eens doorsturen via volgende stappen.

U gaat naar menu 'Discimus' - 'Studiebewijzen' - 'Doorsturen'.

Daar krijgt u volgend scherm:

In de kolom 'Leerling' typt u de naam van de leerling. Als u entert, zal deze leerling verschijnen en kan u in de kolom 'Soort bewijs' controleren of dit het correcte studiebewijs is dat moet doorgestuurd worden.

  • Is dit het geval, dan kunt u op de groene vink klikken om het studiebewijs opnieuw in wacht te zetten.
  • Is dit niet het geval, dan moet u via de deliberatie-invoer het juiste studiebewijs toekennen aan de leerling. Als er voor betrokken zittijd reeds een studiebewijs werd doorgestuurd naar Discimus, dan zal het nieuwe studiebewijs automatisch in wacht worden gezet.

Het doorsturen zelf gebeurt automatisch, maar kan versneld worden door in menu 'Discimus' - 'Studiebewijzen' - 'Transacties in wachtrij' op de enveloppe te klikken.

Daarna kunt u langs menu 'Discimus' - 'Studiebewijzen' - 'Raadplegen' controleren of nu wel het correcte studiebewijs geregistreerd is in Discimus. Vergeet niet eerst op de knop 'Vernieuwen' te klikken!

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen