Instructiefilm: Boventallige uren (TBS-OB) ingeven
Het aantal uren waarvoor betrokkene boventallig is, vult u in in het ve...
Stappenplan en video: Toevoegen vaste benoeming
  Op basis van de vacatures in het lopende schooljaar kunnen uren vaste...
'Andere opdrachten' ingeven
In principe zijn 'Andere opdrachten' opdrachten die buiten de scholengem...
Affectatie of mutatie doorgeven
Er zijn drie mogelijke situaties. 1) Volledige affectatie/mutatie naar a...
Afkortingen gebruikt bij schoolopdrachten
Het veld RW bevat informatie over reaffectatie en wedertewerkstelling:  ...
Foutmelding: Gelijkcode niet ingevuld bij gelijkgesteld vak
Deze fout kan optreden na controle van de zendingen in iPersoneel. Gelij...
Gedeeltelijke mutatie doorgeven
Als het personeelslid niet voor zijn/haar volledige opdracht wordt geaff...
Herintreder / Herindiensttreding
In bepaalde gevallen moeten opdrachten doorgestuurd worden met de herwaa...
Instaplestijden ingeven
Kies het ambt bij de schoolopdracht. Zorg ervoor dat het veld 'Ambt = Va...
Korte vervanging (KRV) doorsturen
KRV = Korte Reglementaire Vervanging. Een korte vervanging kunt u aandui...
Lijst ingerichte vakken
Hier vindt u een overzicht van de ingerichte vakken toegestaan door AgODi.
LIO - Leraar In Opleiding
Een leraar die reeds een opdracht uitvoert, maar nog in opleiding is, wo...
Opdracht aan niet-aangemelde school invoeren/wijzigen/verwijderen
Sedert half april 2018 is het mogelijk om in het opdrachtenscherm een op...
Opdracht volledig/gedeeltelijk stopzetten
1. Stopzetting van het totale opdrachtenpakket Via Personeel > Consulter...
Opdrachten en personeelsleden overzetten naar een ander instellingsnummer
Om opdrachten en personeelsleden te kunnen overzetten van de ene instell...
Opdrachten naar nieuw schooljaar kopiëren
De bestaande opdrachten uit het huidige schooljaar kunnen gekopieerd wor...
Opdrachten splitsen
Om een opdracht op te splitsen in meerdere opdrachtregels gaat u via 'Pe...
Overzichten - Snelle invoer - Opdrachtlijnen in bulk aanpassen
Via menu Overzichten - Snelle Invoer, kan u opdrachtlijnen in bulk aanpa...
Pensioen 01-09-20xx
Vraag Iemand gaat op pensioen op 01-09-20xx geef ik dit in huidig school...
Personeelsleden in het lerarenplatform doorgeven
Vanaf schooljaar 2020-21 is het lerarenplatform enkel nog van toepassing...
Plage-uren aan departement doorgeven
Enkel secundaire scholen (hoofdstructuren 311, 312, 321) moeten de plage...
Reaffectatie in niet-organieke uren melden
Reaffectaties in een niet-organieke betrekking aan de eigen school moete...
Schoolopdracht als TADD aanduiden
Een opdracht die als TADD wordt uitgevoerd, wordt aangeduid bij de opdra...
SES-lestijden aanduiden.
Bij het aanduiden van de SES-lestijden van een opdracht, moet geen vakco...
TBSOB - Reaffectatie of wedertewerkstelling
Als je school- of centrumbestuur in een bepaalde betrekking niet genoeg ...
Vakcodes 'Samen school maken' en 'Ondersteuning kerntaken leraar'
De nieuwe vakcodes 'Samen school maken' en 'Ondersteuning kerntaken lera...
Vooropzeg van 24 maanden bij ontslag o.w.v. tuchtmaatregel
Wanneer een vastbenoemd personeelslid ontslag krijgt met een ...
Werken na pensioen aanduiden.
Vul in het opdrachtenscherm het veld 'Herwaardering' in met "04 werken n...