Instructiefilm: Boventallige uren (TBS-OB) ingeven
Het aantal uren waarvoor betrokkene boventallig is, vult u in in het ve...
Stappenplan en video: Toevoegen vaste benoeming
  Op basis van de vacatures in het lopende schooljaar kunnen uren vaste...
'Andere opdrachten' ingeven
In principe zijn 'Andere opdrachten' opdrachten die buiten de scholengem...
Affectatie of mutatie doorgeven
Er zijn drie mogelijke situaties. 1) Volledige affectatie/mutatie naar a...
Afkortingen gebruikt bij schoolopdrachten
Het veld RW bevat informatie over reaffectatie en wedertewerkstelling:  ...
Gedeeltelijke mutatie doorgeven
Als het personeelslid niet voor zijn/haar volledige opdracht wordt geaff...
Instaplestijden ingeven
Kies het ambt bij de schoolopdracht. Zorg ervoor dat het veld 'Ambt = Va...
Korte vervanging (KRV) doorsturen
KRV = Korte Reglementaire Vervanging. Een korte vervanging kunt u aandui...
Lijst ingerichte vakken
Hier vindt u een overzicht van de ingerichte vakken toegestaan door AgODi.
Opdracht aan niet-aangemelde school invoeren/wijzigen/verwijderen
Sedert half april 2018 is het mogelijk om in het opdrachtenscherm een op...
Opdracht volledig/gedeeltelijk stopzetten
1. Stopzetting van het totale opdrachtenpakket Via Personeel > Consulter...
Opdrachten en personeelsleden overzetten naar een ander instellingsnummer
Om opdrachten en personeelsleden te kunnen overzetten van de ene instell...
Opdrachten naar nieuw schooljaar kopiëren
De bestaande opdrachten uit het huidige schooljaar kunnen gekopieerd wor...
Opdrachten splitsen
Om een opdracht op te splitsen in meerdere opdrachtregels gaat u via 'Pe...
Personeelsleden in het lerarenplatform doorgeven
Vanaf schooljaar 2020-21 is het lerarenplatform enkel nog van toepassing...
Plage-uren aan departement doorgeven
Enkel secundaire scholen (hoofdstructuren 311, 312, 321) moeten de plage...
Reaffectatie in niet-organieke uren melden
Reaffectaties in een niet-organieke betrekking aan de eigen school moete...
Reaffectatie of wedertewerkstelling
Reaffectatie wordt gebruikt als het om hetzelfde ambt gaat. Wedertewerks...
Schoolopdracht als TADD aanduiden
Een opdracht die als TADD wordt uitgevoerd, wordt aangeduid bij de opdra...
SES-lestijden aanduiden
Bij het aanduiden van de SES-lestijden van een opdracht, moet geen vakco...
Vooropzeg van 24 maanden bij ontslag o.w.v. tuchtmaatregel
Wanneer een vastbenoemd personeelslid ontslag krijgt met een ...
Werken na pensioen aanduiden
Vul in het opdrachtenscherm het veld 'Herwaardering' in met "werken na p...