Opdracht volledig/gedeeltelijk stopzetten Opdracht volledig/gedeeltelijk stopzetten

Opdracht volledig/gedeeltelijk stopzetten

1. Stopzetting van het totale opdrachtenpakket

Via Personeel > Consulteren selecteert u het personeelslid. U klikt daarna op 'Berichten in wachtrij':

U vinkt het vakje 'RL4 - Stopzetting Volledig Opdrachtenpakket' aan. Hierdoor komt er een nieuw scherm tevoorschijn waarin u de details kan ingeven. 

Hierbij geeft u de correcte ingangsdatum en de reden van de stopzetting in. De stopzettingsdatum is steeds de dag volgend op de laatste werkdag.

Indien u het veld 'Eventuele nog lopende schoolopdrachten beƫindigen op de ingangsdatum -1 dag' op "Ja" laat staan, zal bij het aanmaken van het Edisonbestand de einddatum van de schoolopdracht(en) automatisch worden aangepast.

Indien deze uren door een andere leerkracht overgenomen worden, dan geeft u deze opdracht door in ATO 2 ('Tijdelijk in een vacante opdracht'). 

 

2. Stopzetting van een deel van het opdrachtenpakket

Via Personeel > Consulteren selecteert u het personeelslid. U klikt op het tabblad 'Schoolopdrachten' en past de schoolopdracht(en) aan die u wenst stop te zetten.

Daarna klikt u op 'Berichten in de wachtrij' en kiest u voor 'RL1 - opdrachtenpakket'.

Als ingangsdatum geeft u de dag op vanaf wanneer het nieuwe opdrachtenpakket van toepassing is.