Vooropzeg van 24 maanden bij ontslag o.w.v. tuchtmaatregel Vooropzeg van 24 maanden bij ontslag o.w.v. tuchtmaatregel

Vooropzeg van 24 maanden bij ontslag o.w.v. tuchtmaatregel

Wanneer een vastbenoemd personeelslid ontslag krijgt met een vooropzeg van 24 maanden moet er een ononderbroken ATO 2-opdracht voor 24 maanden (dus ook niet onderbroken in juli en augustus) geregistreerd worden. Dit personeelslid mag immers geen uitgestelde bezoldiging krijgen, maar de gewone wedde.

Dit kan niet elektronisch doorgestuurd worden, aangezien de controle van Edison bij een ATO2-opdracht  max. einddatum 30/06 van het lopende schooljaar toelaat, tenzij TADD of R/W (wat in dit geval niet van toepassing is). 

Wil hiervoor uw werkstation contacteren. Zij zullen aangeven wat er precies moet gebeuren in dergelijk geval.