Opdrachten splitsen Opdrachten splitsen

Opdrachten splitsen

Om een opdracht op te splitsen in meerdere opdrachtregels gaat u via 'Personeel consulteren' naar het desbetreffende personeelslid. U selecteert de op te splitsen opdracht en klikt op het icoontje met de uitsplitsing.

Hierbij kunt u zelf beslissen op welke manier de geselecteerde opdracht opgesplitst moet worden. 

Indien de opdracht in meer dan drie opdrachtregels gesplitst moet worden, kunt u de opdracht eerst in drie opsplitsen om daarna een opgesplitste opdracht opnieuw verder uit te splitsen volgens dezelfde werkwijze.