Volgen

Opdrachten splitsen

Om een opdracht op te splitsen in meerdere opdrachtregels gaat u via 'Personeel consulteren' naar de desbetreffende leerkracht. U selecteert de op te splitsen opdracht en klikt op het icoontje met de uitsplitsing. 

Hierbij kunt u zelf beslissen op welke manier de geselecteerde opdracht opgesplitst moet worden. 

Indien de opdracht in meer dan drie opdrachtregels gesplitst moet worden, kunt u de opdracht eerst in drie opsplitsen om daarna een opgesplitste opdracht opnieuw verder uit te splitsen volgens dezelfde werkwijze. 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen