Korte vervanging (KRV) doorsturen Korte vervanging (KRV) doorsturen

Korte vervanging (KRV) doorsturen

KRV = Korte Reglementaire Vervanging.

Een korte vervanging kunt u aanduiden in veld 'Omkadering': code 08 = vervanging korte afwezigheid (VKA):

Merk op dat een korte vervanging (per hoofdstructuur/ambt) steeds halftijds of voltijds moet zijn (cf. Pers/2005/23).
Als de titularis (voor zelfde hoofdstructuur/ambt) meerdere opdrachten heeft of minder dan een halftijdse of voltijdse opdracht, dan volstaat het om één opdrachtregel te vervangen en in de vervangingsopdracht van de interimaris het aantal uren aan te passen naar een halftijdse of voltijdse opdracht.

Korte vervanging kan eveneens in kader van het lerarenplatform.


Een gedetailleerde werkwijze voor het aanmaken/doorsturen van korte vervangingen vindt u in dit stappenplan.